Vacse AB (publ) nominerade till BREEAM Awards 2019

Vacse är nominerade till 2019 års BREEAM Awards. Vacse har två fastigheter nominerade i kategorin "Public Sector – In-Use". Säkerhetshäktet i Sollentuna, samt intilliggande Attunda tingsrätt. Vinnarna tillkännages den 4 mars i London på Hilton Bankside. Galan blir startskottet på Futurebuild 2019, som är Europas största mötesplats för aktörer som bygger och arbetar hållbart i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

BREEAM är Europas mest spridda certifieringssystem, med över en halv miljon certifierade byggnader. Systemet utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

”Vi är mycket stolta över nomineringarna och ser det som ett resultat av det miljöstrategiska arbetet som inleddes under 2018. BREEAM In-Use passar oss bra i vårt arbete med långsiktig förvaltning då systemet tar ett helhetsgrepp om fastigheten och dess närområde. Utöver det har fastigheter inverkan på bland annat trafiksystem, avfall, vattenanvändning och lokala ekosystem. Beslutet att miljöcertifiera den befintliga portföljen innebär därmed, förutom att vi intygar attraktiva arbets- och mötesplatser, att vi får ett strukturerat verktyg som leder till ständiga förbättringar för miljön, hyresgästerna och oss själva” säger Fredrik Linderborg

För mer information klicka här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79


Första spadtaget för Dialogen i Jönköping

Den 12 december minglade representanter för diverse intressenter vid första spadtaget till Dialogen, ett kontorshus som ska uppföras för Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i Jönköping där Vacse kommer att vara långsiktig ägare.
Kontorshuset ligger i Jönköpings nya stadsdel Skeppsbron. Det omfattar 16 000 kvadratmeter bruttoyta med kontorslokaler och café. Totalt beräknas cirka 900 personer ha sin arbetsplats i byggnaden.

– Vi är stolta över att påbörja utvecklingen av denna nya stadsdel med ett spännande projekt som detta. Att Vacse kommer in som ägare ser vi som en garant för bra förvaltning av byggnaden när den står klar, säger Marcus Ekelund, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Kontorshuset är planerat att möta högt ställda hållbarhetskrav och avsikten är att söka certifiering enligt Breeam, nivå Excellent. Breeam är ett system som tar ett helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda och ger poäng för energi, ledning, hälsa, transport, vatten, material, avfall, markanvändning, utsläpp och ekologi. Varje område poängsätts och nivå Excellent motsvarar den näst högsta nivån.

– Denna affär ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi inom samhällsbyggnadsprojekt. Denna åttonde affär tillsammans med Skanska Projektutveckling stärker ytterligare vårt gemensamma samarbete, säger Fredrik Linderborg, Vd, Vacse AB.

Byggnaden väntas stå inflyttningsklar våren 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79


Vacses konverterar ägarlån till eget kapital

Vacses ägare har löst de efterställda ägarlånen genom att öka eget kapital via ovillkorade aktieägartillskott med samma belopp per den 1 december 2018.

En del av Vacses finansiering har skett via efterställda lån från bolagets ägare med ett totalt belopp om 1 454 mkr. Ägarna har per den 1 december 2018 ersatt lånen med eget kapital genom ovillkorade aktieägartillskott motsvarande lånebeloppen.

”Konverteringen av efterställda lån till eget kapital förstärker och tydliggör Vacses kapitalbas vilket ytterligare förstärker bilden av Vacse som en solid och långsiktigt finansiellt stark aktör” säger Fredrik Linderborg, vd för Vacse.

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 11.00(CET).

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, Verkställande direktör, +46(0)70 579 79 79