Vacse välkomnar Klara Nilsson

Vacse hälsar Klara välkommen!  

Klara kommer arbeta med den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens dotterbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2023

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 559,4 mkr (490,4), en ökning med 14,1 procent.
 • Driftöverskottet uppgick till 448,6 mkr (390,4) vilket är en ökning med 14,9 procent.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 328,3 mkr (292,7), en ökning med 12,2 procent.
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -137,8 mkr (257,7).
 •  Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -378,4 mkr (5,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till -161,7 mkr (451,7).
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 751,8 mkr (9 345,2) vid periodens utgång.
 • Uthyrningsgraden den 31 december var 99,8 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,9 år (10,2).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2023

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 klockan 07:00. Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse välkomnar Filip Moberg från Tekniksprånget

Vacse hälsar Filip välkommen!

Filip kommer från Tekniksprånget och kommer vara administrativt stöd åt projekt- och fastighetsavdelningen. Filip kommer att ha sin praktik hos oss Vacse under våren 2024.

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Läs mer om Tekniksprångets praktik här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Linderborg VD på Vacse, telefon: 070 579 79 79
Sara Jägermo Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse, telefon: 072-570 11 30

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Första spadtag för Enköpings nya kommunhus


Sara Jägermo från Vacse, Peter Book från Enköpings kommun, Daniel Jansson- Hammargren från Enköpings kommun, Sara Gorton från Skanska Sverige AB

Under tisdagen den 21 november hölls traditionsenligt ett första spadtag för det nya kommunhuset i Enköping. Skanska som totalentreprenör kommer uppföra bygganden som vid färdigställandet under 2025. 


Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse

Det nya kommunhuset, om cirka 5 300 kvm i fyra våningar, kommer vara beläget på den gamla kommunhustomten som efter färdigställandet bli en modern och effektiv mötesplats för både medarbetare och medborgare i Enköpings kommun. Huset kommer att certifieras enligt BREEAM, nivå Excellent och uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav. Klimatpåverkan blir mycket låg bland annat genom att trä är primärt byggmaterial kompletterat med klimatförbättrad betong. Med solceller på tak, kombinerad bergvärme och kyla kommer byggnaden uppnå ett mycket lågt energibehov under driftsskedet.

”En vacker byggnad på en vacker plats, vi ser fram emot ett långt samarbete med Enköpings kommun” säger Fredrik Linderborg, VD, Vacse


Visionsskiss: CF Møller Architects

 

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se

 


Den 20 november 2023 tillträder Vacse Överrätterna i Jönköping

Vacse utökar därmed sitt fastighetsbestånd inom sektorn med publika hyresgäster. Byggnaden inrymmer Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping och har utformats med högt ställda miljöambitioner. Byggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld samt har energiklass A. Särskild vikt har även lagts vid dagsljustillgång i lokalerna samt byggnadens gestaltning i relation till den omkringliggande stadsmiljön i centrala Jönköping vid Munksjön. I och med tillträdet äger Vacse fem domstolsbyggnader samt har tre stycken under uppförande.

”Denna fastighet blir ett väldigt bra komplement till vårt befintliga bestånd i Jönköping och vi ser framemot att utöka vårt samarbete med Domstolsverket.”, säger Fredrik Linderborg Vd på Vacse.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
+46 705–797979

Vacse grundades hösten 2009 av sju svenska pensionsstiftelser. Långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster stämmer väl överens med stiftelsernas vilja till långsiktig, förutsägbar och trygg avkastning. Vacse är idag en av de mest renodlade aktörerna inom segmentet samhällsfastigheter.


VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2023

 • Hyresintäkterna uppgick till 408,8 mkr (364,9), en ökning med 13,2 procent.
 • Driftöverskottet uppgick till 328,0 mkr (290,9) vilket är en ökning med 12,7 procent.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 239,1 mkr (220,0), en ökning med 8,7 procent.
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -15,8 mkr (271,4).
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -237,1 mkr (168,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,6 mkr (520,9).
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 213,8 mkr (9 179,7) vid periodens utgång.
 • Uthyrningsgraden den 30 september var i det närmaste 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,8 år (10,0)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2023

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 klockan 07:00. Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Tekniksprånget - Vi söker dig som vill jobba mot en hållbar framtid!

Nu är du möjlighet att bli en del av vår fastighetsavdelning.
Är du mellan 18-20 år och har gått natur eller teknik på gymnasiet, så finns ett gyllene tillfälle att prova på ingenjörsyrket hos oss på Vacse. Genom Tekniksprånget finns chans till fyra månaders betald praktik.

Vad får man göra som praktikant hos oss:
Som praktikant hos oss kommer du under våren 2024 att vara en del av vår projekt, fastighet och hållbarhetsavdelning. Tillsammans med ett glatt gäng kommer du att arbeta med ett flertal fastigheter vilket kommer ge dig kunskap och praktisk erfarenhet om samhällsfastigheter, teknik, ekonomi samt vikten av långsiktiga kundrelationer. Som praktikant har du en bred roll och kommer arbeta med en rad olika arbetsuppgifter både på kontoret i centrala Stockholm men också ute på fastigheterna.

Ansök här

Ansökan är öppen mellan 16 oktober och 6 november.

Här kan du läsa om Vacses tidigare praktikanter från Tekniksprånget

https://vacse.se/nyheter/om-praktiken-hos-vacse-isabel-tham-fran-teknikspranget/

https://vacse.se/nyheter/om-praktiken-hos-vacse-carolina-lofgren-fran-teknikspranget/

https://vacse.se/nyheter/sag-hej-till-var-praktikant-alfonsina/

https://vacse.se/nyheter/vacse-valkomnar-maria-mailosson/

 

 


Är du Vacses nya Tekniska Förvaltare?

Vacse växer! Vi har många spännande projekt framöver och behöver därför utöka vårt förvaltningsteam. Vill du bygga relationer, ha eget ansvar och få en trygg och långsiktig arbetsgivare med hållbarhetstänk? Då ska du läsa vidare!

Vad kan Vacse erbjuda dig?
Vacse har stort fokus på hållbarhet! För Vacse är social, miljömässig och finansiell hållbarhet en viktig faktor till ett lönsamt och långsiktigt fastighetsägande. Vacses affärsidé är att vara en långsiktig fastighetsägare till byggnader med offentliga hyresgäster. Vacse är en engagerad ägare och en finansiellt stabil partner som skapar värden genom långsiktiga relationer med hyresgäster, projektutvecklare och byggbolag.

Om tjänsten

Som Teknisk Förvaltare hos Vacse kommer du att säkerställa optimal teknisk drift för varje fastighet samt proaktivt arbeta för ett långsiktigt hållbart fastighetsbestånd. Du kommer att jobba i team tillsammans med Vacses kommersiella förvaltare och ha en nära dialog med driftoperatörer, där ni arbetar tillsammans för att hitta energieffektiviseringar och förbättringar med hyresgästens och fastighetens bästa i fokus. Vacses har en stor andel fastigheter som är säkerhetsklassade vilket ställer speciella krav på både lokalerna och på oss som fastighetsägare. Med utgångspunkt från kontoret i centrala Stockholm ansvarar du, tillsammans med kommersiell förvaltare, för ett antal av Vacses fastigheter som är lokaliserade från Falun till Malmö. Tjänsten innebär ett visst mått av resor och vi reser klimatsmart.

Huvudsakliga arbetsuppgifter med långsiktighet och hållbarhet i fokus

 • Projektleda mindre hyresgästanpassningar – upprättande av kalkyler, upphandla, driva och följa upp,
 • Ansvara för driftoptimering och energieffektivisering för respektive fastighetför att säkerhetsställa att fastigheterna når sina klimatmål,
 • Säkerställa att företaget följer lagar och krav inom fastighetsägaransvaret samt kvalitetssäkring av dokumentation och rutiner,
 • Upphandla, kvalitetssäkra och utvärdera service- och driftavtal samt entreprenader,
 • Tekniskt sakkunnig i nybyggnadsprojekt samt bistå byggprojektledare i förvaltningsfrågor,
 • Driva garantifrågor tillsammans med kommersiell förvaltning och driftoperatör,
 • Ansvara för ritningar, driftinstruktioner och annan vital fastighetsdokumentation inom fastighetsområdet,
 • Systemansvarig för tekniska system samt följa den tekniska utvecklingen och implementering av ny teknik.

Vem är du?

Vacse erbjuder dig ett utvecklade jobb som teknisk förvaltare i en kreativ miljö där nytänkande och öppenhet står i centrum. För att lyckas i rollen söker vi dig som är utbildad teknisk förvaltare eller har förvärvat motsvarande kunskaper genom relevant arbetslivserfarenhet. Du har flera års erfarenhet som teknisk förvaltare eller liknande tjänst där du har varit tekniskt ansvarig. Vi ser det som meriterande om du arbetat med säkerhetsklassade fastigheter. Vidare har du har ett stort intresse för ny fastighetsteknik, energiprojekt och hållbarhet och det faller sig därför naturligt att hålla dig à jour inom området. Som person tror vi att du har ett stort engagemang för det du tar dig an, är driven och självständig samt har förmågan att inspirera och engagera andra. Vi ser att du är kommunikativ, relationsskapande och trivs i en roll där du förväntas bygga och vårda långsiktiga relationer. Vacse värdesätter sina medarbetare och söker dig som trivs i en varm företagskultur.

Ansökan

Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar därför få din ansökan så snart som möjligt.

Vi vill endast ha ditt CV, inget personligt brev eller foto.

Skicka din ansökan till: sara.jagermo@vacse.se

Varmt välkommen med din ansökan!

 

 


Vacses rating bekräftad till ”A-, Stable outlook”

Vacse får sin rating hos Nordic Credit Rating (NCR) bekräftad med nivån ”A-, Stable outlook” vilket är ett resultat av sin starka finansiella position.

Vacse har fått sin rating Nordic Credit Rating (NCR) bekräftad med nivån ”A-, Stable outlook”. För mer information, se fullständiga rapporter på NCR:s hemsida: http://www.nordiccreditrating.com

”Det är glädjande att vår långsiktiga finansieringsstrategi med lång kapital- och räntebindning och med en bredd av finansieringskällor resulterar i den bekräftade ratingen vilket visar att Vacses robusta strategi med högkvalitativa och hållbara fastigheter, offentliga hyresgäster samt konservativ finansiering står så stark även i sämre marknadslägen”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2023 kl.10:45 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, 070 – 579 79 79


Den 2 oktober 2023 tillträder Vacse Kalmar Stadsbibliotek


Vacse utökar därmed sitt fastighetsbestånd inom sektorn med publika hyresgäster. Fastigheten, Guldfisken 2, är det gamla posthuset i Kalmar som av Corem har totalrenoverats och färdigställdes 2020 som stadsbibliotek. Byggnaden är ca 3 800 kvm, belägen intill Systrastömmen i centrala Kalmar och är fullt uthyrd till Kalmar kommun.

”Denna fastighet blir ett väldigt bra komplement till vårt befintliga bestånd i Kalmar och vi ser framemot att inleda vårt samarbete med Kalmar kommun. Kalmar stadsbibliotek är en mycket vacker byggnad med fint läge i staden som vi ser framemot att förvalta och äga långsiktigt”, säger Fredrik Linderborg Vd på Vacse.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
+46 705–797979