Nu söker vi en junior fastighetsförvaltare till Vacse AB (publ)

Som junior förvaltare är du i början av din karriär. Du ansvarar för den löpande fastighetsförvaltningen för ett mindre antal fastigheter runtom i Sverige samt biträder vår seniora förvaltning i större bestånd. Du samarbetar nära våra hyresgäster med att initiera och driva hyresgästfrågor samt kvalitetssäkrar den tekniska förvaltningen som idag drivs av externa driftoperatörer. Som junior förvaltare hos oss kommer du att ingå i fastighetsavdelningen och aktivt arbeta för att långsiktigt kvalitetssäkra fastighetsbeståndet samt upprätthålla goda relationer till hyresgästerna för att säkerställa ett optimalt och hållbart förvaltningsprojekt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Proaktivt kvalitetssäkra Vacses fastighetsbestånd genom en tät dialog med hyresgäster och samarbetspartners
 • Tillsammans med hyresgästen driva lokalanpassningar samt ansvara för avtalshantering och upphandling av entreprenörer
 • Analysera fastigheters drift och skötsel samt lägga fram förslag till förbättringar för att optimera fastigheten ur ett livscykelperspektiv och upprätthålla miljöcertifiering
 • Kvalitetssäkra underhållsplaner och tillse att myndighetskrav samt lagar och förordningar efterlevs

Kvalifikationer

 • Du har ett stort intresse för ESG-frågor och har en genuin förståelsen av vikten att våra fastigheter behöver förvaltas och utvecklas för att minska vårt klimatavtryck.
 • Du har god förståelse för ekonomi och hyresjuridik samt har en relevant utbildning såsom Fastighetsförvaltare eller Teknisk förvaltare.
 • Då våra fastigheter är belägna runtom i landet är det viktigt att du kan resa ett par dagar per månad och då även klimatsmart.
 • Vi arbetar med Vitec, Visma och Mestro, erfarenhet av dessa är det meriterande men inget krav.
 • Goda kunskaper i Office-paketet
 • B-körkort

Vem är du?

För att du ska trivas i rollen så tror vi att du är trygg i dig själv och är en lagspelare. Du gillar att ta ansvar och själv driva ditt arbete framåt. Ditt omdöme är gott och du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är kommunikativ, en god lyssnare och har ett lösningsfokuserat perspektiv. Du kan komma från en bakgrund inom ekonomi, fastighetsmäklare el liknande, då tjänsten innefattar både avtalshantering och beräkning av offerter.

Vi erbjuder

Hos oss får du en trygg och stabil arbetsgivare som tycker att våra medarbetare är viktiga. Du får en flexibel arbetsplats med möjlighet att hitta balans i livet. Du får trevliga kollegor och ett trivsamt kontor med centralt läge mitt i Stockholm city. Det är lätt att ta sig till oss och vi ser inga hinder att du bor utanför Stor-Stockholmsområdet. Vacse erbjuder dig ett utvecklande jobb i en kreativ miljö där hållberhet och öppenhet står i fokus. Vi hittar på en hel del tillsammans i arbetet och därför tror vi att du gillar sociala aktiviteter och vara en del av gemenskapen.

Din ansökan

Du är välkommen med din ansökan snarast, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev, bifoga dessa i samma dokument. Vi tillämpar fördomsfri rekrytering och ser helst att dina dokument inte innehåller något foto. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Jägermo, Fastighet- och hålbarhetschef på Vacse, telefonnummer 072–5701130. Alternativt Sofie Lundgren rekryteringskonsult på Monster 070–3420414 I den här rekrytering en samarbetar vi med Monster. .

Tjänsten söker du genom att klicka här!

Om Vacse

Vacse är ett fastighetsbolag inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 9,5 miljarder. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo. Vacse är det familjära bolaget med fokus på hållbarhet och där nytänkande och öppenhet står i fokus.

 

 

 


Är du Vacses nya bolagsekonom?

Som Bolagsekonom kommer du att ansvara för löpande redovisningar och avstämningar till bolag. Tjänsten innefattar i huvudsak kvalificerat bokslutsarbete i form av månads-, kvartals- och årsbokslut. Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice. Vacse ska vara den främsta nischade aktören inom segmentet samhällsfastigheter. Affärsidén är att vara en långsiktig fastighetsägare till objekt med offentliga hyresgäster. I de fastigheter som Vacse äger bedrivs publik verksamhet av skiftande slag. Vacse är en engagerad ägare och en finansiellt stabil partner som skapar värden genom långsiktiga relationer med hyresgäster, projektutvecklare och byggbolag.

Vad kommer du att göra?

 • Löpande moms- och skattedeklarationer
 • Ha löpande kontakter internt och med revisorer
 • Aktivt deltagande i förbättringsprojekt inom ekonomi.
 • Kvalitetsansvarig för egna bolag
 • Medverka vid kvartals- och årsbokslut
 • Upprättande av årsredovisning för dotterbolag enligt RFR2
 • Deklarationer
 • Rapportera till Ekonomichef.

Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, driven, noggrann och självgående. Du gillar att verka i ett familjärt klimat där dina insatser gör skillnad. Du är utåtriktad och har en god kommunikativ förmåga. Samtidigt som effektivitet och självständighet är viktigt så värnar bolaget om relationer internt och anstränger sig för att hjälpa varandra och nå framgångar som ett lag.

 • Civilekonom med inriktning Redovisning eller motsvarande utbildning och/eller erfarenhet.
 • Minst 3 års erfarenhet av redovisningsarbete på ekonomiavdelning
 • Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande
 • Väl utvecklade kunskaper gällande regelverk inom bokföring, moms och skatt.
 • Goda kunskaper gällande arbetsmetoder och system samt övriga verktyg som tillämpas på en ekonomiavdelning

Din ansökan
Vid denna rekrytering samarbetar Vacse med Boardtalk. Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Om du har frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Kristin Biles, kristin.biles@boardtalk.se (070-7900893) eller Mats Holmberg, mats.holmberg@boardtalk.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Om Vacse

Bolaget grundades hösten 2009 av sju svenska pensionsstiftelser knutna till Volvo, Apoteket, Atlas Copco, Stora Enso, Sandvik, Skanska och Ericsson. Vacse är det familjära bolaget med stort fokus på hållbarhethet vilket gör att organisationen tar ett långsiktigt socialt och etiskt ansvar gentemot sina hyresgäster. Vacse sitter i härliga lokaler på Kungsgatan mitt i centrala Stockholm där det råder en kultur där det är högt i tak och där framgång firas tillsammans. Affärsidén är att vara en långsiktig fastighetsägare till objekt med offentliga hyresgäster i Sverige. I de fastigheter som Vacse äger bedrivs publik verksamhet av skiftande slag. Vacse är en engagerad ägare och en finansiellt stabil partner som skapar värden genom långsiktiga relationer med hyresgäster, projektutvecklare och byggbolag. Genom nära relationer med hyresgäster och en stor förståelse för hyresgästernas speciella behov kan Vacse äga, utveckla och förvalta fastigheter med lång ägarhorisont.

 


Vacse förvärvar Regionens hus i Skövde

Vacse har förvärvat fastigheten Mode 4, Skövde ”Regionens Hus” av Hemsö Fastighets AB via ett bolagsförvärv. Regionens hus hyrs av bl.a. Västra Götalandsregionen och har en genomsnittlig avtalslängd om 11,8 år. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 300 mkr före sedvanligt avdrag för uppskjuten skatt. 

Vacse AB (publ) utökar sitt fastighetsbestånd inom kontor med publika hyresgäster genom förvärvet av fastigheten Mode 4, Skövde. Fastigheten är beläget intill Skövdes resecentrum och byggnaden färdigställdes 2018 av Serneke som totalentreprenör. Total uthyrningsbar yta 8 200 kvm.

-Vi tycker det är mycket glädjande att kunna förvärva denna välförvaltade och moderna fastighet i bästa mikroläge i Skövde med Västra Götalandsregionen som långsiktig ankarhyresgäst, säger Fredrik Linderborg, VD Vacse. 

Byggnaden är fullt uthyrd med Västra Götalandsregionen som ankarhyresgäst till 93 % av uthyrningsbar yta och utgör en modern aktivitetsbaserad arbetsplats för cirka 400 medarbetare från 13 förvaltningar. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM-In-Use och tillträds under oktober 2022. 

‒ Regionens hus i Skövde är en fin kontorsfastighet med Västra Götalandsregionen som största hyresgäst med en genomsnittlig avtalslängd om 12 år. Vi avyttrar fastigheten eftersom den inte tillhör vårt kärninnehav och vi är mycket nöjda med att det är Vacse som långsiktig och stabil fastighetsägare som är köpare, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

För ytterligare information kontakta: 

Fredrik Linderborg, VD 

0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se 


VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 241,3 mkr (223,7), en ökning med 7,9 procent.
 • Driftöverskottet uppgick till 196,5 mkr (186,2) vilket är en ökning med 5,5 procent.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 149,2 mkr (142,9), en ökning med 4,4 procent.
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 230,1 mkr (28,7). Realiserade värdeförändringar har påverkat resultat före skatt med 0,0 Mkr (14,8).
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 173,9 mkr (535,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 439,4 mkr (571,3).
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 155,5 mkr (8 386,0) vid periodens utgång.
 • Uthyrningsgraden den 30 juni var i det närmaste 100 procent (100) och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,2 år (10,0).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2022 klockan 10:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Första spadtag för den nya tingsrätten i Norrköping


Illustration: ON Arkitekter

Under fredagen den 17 juni hölls traditionsenligt ett första spadtag för den nya tingsrätten i Norrköping. Serneke som totalentreprenör kommer uppföra bygganden som vid färdigställandet under våren 2024 kommer omfatta 4 600 kvm fördelat på fyra våningar och vara belägen utmed Norra promenaden i området Saltängen som är placerat mellan Inre Hamnen och Norra staden/Butängen. Tingsrätten kommer när det är klar att inrymma 40-50 medarbetare.

−  Vi är glada att ha satt i gång produktionen av tingsrätten i Norrköping. Sedan tilldelningsbeslutet 2019 har vi utvecklat den i nära samarbete med Vacse och Domstolsverket för att skapa en funktionell och modern tingsrätt, säger Patrik Lindström, vice VD på Serneke Invest.

−  Vacse ser fram emot färdigställande av denna funktionella och inte minst vackra byggnad som kommer att tjäna rättsstaten under lång tid framöver, säger Fredrik Lindeborg VD Vacse.

Tingsrätten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent som ställer höga krav på minskad klimatpåverkan och bra materialval. Vacse förvärvade fastigheten i maj 2022.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se


Vacse förvärvar Borås nya tingsrätt

Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny tingsrätt i Borås. Den nya domstolen kommer hålla en hög miljöprofil och kommer att vara belägen vid riksväg 40 invid Boråshallen. Upphandlingen är villkorad av Regeringens godkännande av hyresavtalet.  

Vacse AB (publ) utökar sitt samarbete med Domstolsverket genom förvärv av Skanskas nya projekt avseende uppförandet av den nya tingsrätten i Borås. Fastigheten tillträds under 2025 i samband med att Domstolsverket tar sina nya lokaler i bruk.


Illustration: ON Arkitekter/Doubleaction

”Borås tingsrätt får en robust och skulptural byggnad som följer stadens tradition med stora tegelbyggnader. Samtidigt är det en välkomnande byggnad som ger en värdig inramning åt besökare och verksamhet. Vi kommer att bygga med återvunnet tegel som har betydligt lägre klimatpåverkan än nytillverkat, och dessutom en variation i kulör och yta som vi eftersträvar.  Byggnadens inre är effektiv och rationell vilket ger en lättarbetad och effektiv vardag för alla som verkar i huset.” säger Lars Westerberg, ansvarig arkitekt på ON Arkitekter

Detta projekt kommer att bli Vacses sjätte domstol och byggnaden uppförs i 5 våningar och är om ca 5 100 kvm (LOA).  Stort fokus har lagts på att inkludera tidigare erfarenheter från motsvarande domstolsbyggnader redan i ett tidigt skede för att skapa en modern domstol som tillgodoser såväl de ca 70 medarbetarna såsom besökares behov av en modern och trygg byggnad.

”Vi är oerhört glada över att få möjligheten att tillsammans med Skanska och ON Arkitekter skapa denna vackra och hållbara tingsrätt. Förvärvet är helt i linje med vår förvärvsstrategi och det är extra glädjande att etablera sig i en för Vacse ny, expansiv stad. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM nivå Outstanding och vi är stolta över att återigen kunna visa att offentliga byggnader inte ska behöva tumma på vare sig kvalité eller hållbarhet” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

 

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se


Om praktiken hos Vacse - Carolina Löfgren från Tekniksprånget

Praktiken hos Vacse har varit mycket intressant och lärorik. Till en början skedde det mesta på distans med tanke på pandemin, då hade jag mycket kontakt med min handledare och fick lyssna in till projekteringsmöten, förvaltarmöten samt kundmöten av olika slag. Praktiken har givit en stor möjlighet att få träffa och prata med flera olika personer som arbetar inom olika områden inom fastighetsbranschen.

Jag har även haft möjlighet att följa med kollegor inom olika avdelningar och roller bla ekonomi, förvaltning och hållbarhet, vilket givit en bred överblick i hur ett bolag verkar. Att Vacses hållbarhetsarbete är något som genomsyrar hela verksamheten har ökat mitt redan stora intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor, samt givit insikt i hur man på många olika sätt kan effektivisera och minska förbrukning av våra resurser. 

Jag har under praktiken fått ta del av många olika projekt och haft uppgifter av många slag.  Jag har exempelvis fått vara med och sammanställa Vacses GHG redovisning Scope 1 och 2, där man räknar på de direkta utsläppen av växthusgaser samt inköpt energi. Vidare så har jag följt med ut till olika fastigheter på besiktning, ekologigenomlysning samt hyresgästmöte. Jag har nyligen blivit insatt i Vacses ISO-14001 projekt som går ut på att få en multi-sitecertifiering som täcker alla Vacses dotterbolag. Där har jag inledningsvis gjort en genomlysning av bolagets olika intressenter och dess miljökrav.   

Genom min praktik hos Vacse har jag fått en inblick i hur ett ett framtida arbetsliv inom fastighetsbranschen kan se ut. Men framför allt har jag fått en stor möjlighet till att hitta en inriktning inom ingenjörsyrket inför val av fortsatta studier, vilket jag är mycket tacksam att Vacse möjliggjorde.

//Carolina Löfgren

 

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Läs mer om Tekniksprångets praktik här.


VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 121,5 mkr (108,5), en ökning med 12,0 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 97,2 mkr (89,0) vilket är en ökning med 9,2 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 73,5 mkr (68,8), en ökning med 6,8 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 135,2 mkr (43,7)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 61,7 mkr (138,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 214,5 mkr (200,4)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 003,0 mkr (7 401,0) vid periodens utgång
 • Uthyrningsgraden den 31 mars var i det närmaste 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,4 år (10,5)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter perioden januari-mars
Detaljplanen för den nya tingsrätten i Norrköping vann lagakraft i början av 2022. Byggnaden kommer uppföras av Serneke och har Domstolsverket som hyresgäst. Tingsrätten beräknas färdigställas under 2024 har en uthyrningsbar area om 4 200 kvm, avtalet med Domstolsverket är på 20 år och byggnaden kommer certifieras enligt BREEM Excellent SE. Under kvartalet har Vacse tecknat ett 15-årigt respektive 12- årigt hyresavtal med Region Gotland och Gotlandshem i den befintliga fastigheten Visby Visborg 1:15. Den genomsnittliga kontraktslängden för hela hyresportföljen är därmed 10,4 år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 klockan 07:00.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse förlänger med 15 årigt hyresavtal med Region Gotland


Sara Jägermo, Lina Runander, Patric Ramberg, Fredrik Linderborg

Vacse har kommit överens med Region Gotland om ett nytt 15-årigt hyresavtal i fastigheten Visborg 1:15. Avtalet träder i kraft den 1a juni 2022 och omfattar en yta om ca 16 500 kvm. Utöver det har man även tecknat hyresavtal med den helt nya hyresgästen Gotlandshem som ska hyra en yta om ca 1 400 kvm. Därmed är fastigheten 100 % uthyrd till två långsiktiga och offentliga hyresgäster med stark lokal förankring.

Vacse har ägt lokalerna på Visborg där Region Gotland hyr sedan 2014. Fastigheten är miljöcertifigerad enligt BREEAM In-Use, nivå Very Good. Som ett ytterligare led i att minska byggnadernas miljöpåverkan har Vacse åtagit sig att installera solceller på taken samt ny AI-teknik för driftoptimering av hyresgästens totala mediaförsörjning. Vacse ska även utveckla och bygga om Rådhusets ljusgård till en yta som kan användas som en öppen mötesplats för att ta emot besökare samt som tillfälliga arbetsplatser för besökare, förtroendevalda och medarbetare. Arbetet inkluderar också att en öppning görs ut mot kaserngården.

- Under åren har Region Gotlands lokalbehov förändrats och ett gediget arbete har genomförts, tillsammans med regionen, för att skapa konkurrenskraftiga, hållbara och moderna arbetsplatser i en kulturhistorisk miljö. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta detta samarbete, som nu även inkluderar Gotlandshem som blir ny hyresgäst på Visborg, säger Sara Jägermo, fastighets- och hållbarhetschef Vacse AB.

- Vi har efter en lång diskussion och utvärdering av olika alternativ beslutat att finnas kvar på Visborg i en ny hyresperiod. Visborgsområdet är expansivt och vi ser möjligheter att utveckla våra befintliga lokaler och utnyttja dessa mer effektivt än idag. Detta tillsammans med att vi också vill satsa på mer förnybarenergi för bl.a. uppvärmning av lokalerna gör att det känns bra att kunna vara långsiktiga på Visborg säger Peter Lindvall, regiondirektör 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, Vd, 070 – 579 79 79
Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef, 072-570 11 30

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Investerarrapport Vacse AB (publ) 2021

Ta del av rapporten här: Investerarrapport Vacse AB (publ) 2021

Frågor besvaras av Henrik Molin, Vice Vd / Finanschef, Telefon 070-870 98 17

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se