Vacse förvärvar ny domstolsbyggnad i Växjö

 


AFRY/ON Arkitekter

Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny domstolsbyggnad i Växjö. Den nya domstolen är ritad av ON Arkitekter och kommer vara belägen i den nya stadsdelen Bäckaslöv. Upphandlingen är villkorad av Regeringens godkännande av hyresavtalet.  

Detta projekt kommer att bli Vacses sjunde domstol och byggnaden uppförs i fem våningar och ett suterrängplan som omfattande cirka 10 500 kvm. Byggnaden kommer certifieras enligt BREEAM SE nivå Outstanding samt uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav. Hyresavtal kommer inom kort att skrivas med Domstolsverket och omfattar nya lokaler för Tingsrätt, Förvaltningsrätt samt mark- och miljödomstol i Växjö.

Projektering av den nya byggnaden tillsammans med Domstolsverket vidtar under hösten och förutsatt att bygglov är på plats är avsikten att kunna påbörja byggnadsarbetena under andra kvartalet 2024. Fastigheten tillträds under 2026 i samband med att Domstolsverket tar sina nya lokaler i bruk.

”Vacse ser fram emot att utöka samarbetet med Domstolsverket genom denna byggnad som har högt ställda miljö - och hållbarhetsmål” säger Fredrik Linderborg, VD på Vacse

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0) 705 79 79 79


Vacse tillförs 500 mkr i nytt eget kapital

Idag har Vacses sju ägare tillfört bolaget sammanlagt 500 mkr genom ovillkorade aktieägartillskott. Tillskotten sker pro rata och ändrar därmed inte ägarbilden som alltså är intakt.

”Vacse är redan före kapitaltillskotten ett av de bäst kapitaliserade samhällsfastighetsbolagen i Sverige och med nytt eget kapital kan vi fortsätta att med trovärdighet vara en pålitlig leverantör till offentlig sektor i Sverige.” Säger Daniel Jönsson, Ordförande i Vacses styrelse

Frågor besvaras av Daniel Jönsson, Ordförande, Telefon 072-550 67 41

Informationen i denna pressrelease är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023 klockan 15:30.

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse söker redovisningsekonom

Visst vill du arbeta i ett fastighetsbolag som jobbar mot en hållbar framtid? Brinner du för redovisning och vill fortsätta utvecklas inom området? Då kan rollen som Redovisningsekonom till Vacse vara din nästa utmaning.

Vad kan Vacse erbjuda dig?
Vacse har stort fokus på hållbarhet! För Vacse är social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet en viktigt faktor till ett lönsamt och långsiktigt fastighetsägande. Vacse ska vara den främsta nischade aktören inom segmentet samhällsfastigheter. Affärsidén är att vara en långsiktig fastighetsägare till objekt med offentliga hyresgäster. I de fastigheter som Vacse äger bedrivs publik verksamhet av skiftande slag. Vacse är en engagerad ägare och en finansiellt stabil partner som skapar värden genom långsiktiga relationer med hyresgäster, projektutvecklare och byggbolag.

I rollen som redovisningsekonom ingår du i ett team och ansvarar för ett antal bolag. Du kommer arbeta brett inom redovisning allt från till löpande bokföring till bokslut, hyresaviseringar, kvartalsrapporteringar och upprätta årsredovisningar samt deklarationer och fastighetsmoms. Du stöttar verksamheten i redovisningsfrågor, är med och driver utveckling av rutiner och processer. Du är delaktig i interna projekt och trivs i en roll där du samarbetar med och backar upp dina kollegor. Du kommer ha många interna och externa kontakter i rollen.

I rollen ingår:

 • Löpande dagligt arbete på redovisningsavdelningen
 • Löpande bokföring
 • Års- och kvartalsbokslut
 • Årsredovisning
 • Inkomstskattedeklaration
 • Moms
 • Hyresavisering
 • Övriga arbetsuppgifter relaterade till ovanstående
 • Avstämningar; likvidkonton, kundreskontran analys och uppföljning
 • Bistå vid budgetarbetet
 • Utveckla och förbättra rutiner, processer och arbetssätt
 • Driva och delta i olika projekt

Tjänsten rapporterar till Ekonomichefen och du kommer sitta i fina lokaler på Kungsgatan i Stockholm.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har en akademisk examen eller motsvarande och gärna med inriktning redovisning. Meriterande är om du har erfarenhet från fastighetsbranschen, redovisningsbyrå eller motsvarande samt vana av att arbeta med redovisning i flera bolag parallellt. Har du erfarenhet av hyresavisering, Visma Edge, Vitec hyra eller Vitec Verksamhetsanalys är det också meriterande.

Som person är Du nyfiken och sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter. Du är prestigelös, flexibel och ser möjligheter samt tycker om att driva förbättringsprocesser framåt. Du är pålitlig och kan självständigt slutföra uppgifter inom utsatta tidsramar. Du har lätt för att samarbeta med andra och du har en positiv inställning till din omgivning och bidrar till en bra prestationsmiljö för hela gruppen. Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper.

Har vi väckt din nyfikenhet och vill veta mer? 
I denna rekrytering samarbetar Vacse med Mpya Finance. Vi ser fram emot att få din ansökan via mpyafinance.se så snart som möjligt. Har du frågor kring tjänsten, kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Helene Werme, helene.werme@mpya.se eller Malin Skotte, malin.skotte@mpya.se. Intervjuer kommer att ske löpande varför det är bäst att inte dröja med din ansökan! Varmt välkommen att söka!

Läs mer här: Redovisningsekonom till Vacse | Lediga ekonomjobb | Mpya Finance

Ansök här: Redovisningsekonom till Vacse | Lediga ekonomjobb | Mpya Finance

Om Vacse
Vacse grundades hösten 2009 av sju svenska pensionsstiftelser. Långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster stämmer väl överens med stiftelsernas vilja till långsiktig, förutsägbar och trygg avkastning. Vacse är idag en av de mest renodlade byggbolag inom segmentet samhällsfastigheter. Läs mer på www.vacse.se

 


Vacse söker kontorsansvarig

Vacse är ett nischat samhällsfastighetsbolag med 18 engagerade medarbetare som behöver hjälp med:

· Administrera konferenser

· Uppdatera intranätet & stödja organisationen i enklare IT-frågor

· Förse kontoret med förnödenheter och inredning

· Ta emot såväl besökare som post

· Ansvara för kontakter med de serviceföretag vi använder och upphandling av nya när det krävs

· Assistera i smått som stort

Vacse är ett växande företag därför önskar vi en kontorsansvarig med Initiativkraft och genomförandeförmåga som har möjlighet att växa med oss. Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i flera dimensioner därför ser vi gärna sökande med engagemang i dessa frågor.

Tänsten: 100 % tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Kontoret är beläget på Kungsgatan i Stockholm

Ansökan: Urval och intervjuer görs löpande så välkommen med din ansökan till fredrik.linderborg@vacse.se eller ring 0705-797979 för mer info.


VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2023

I utdrag
• Hyresintäkterna uppgick till 273,3 mkr (241,3), en ökning med 13,2 procent.
• Driftöverskottet uppgick till 216,1 mkr (196,5) vilket är en ökning med 10,0 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 155,6 mkr (149,2), en ökning med 4,3 procent.
• Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -18,8 mkr (230,1).
• Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -131,6 mkr (173,9).
• Resultat efter skatt uppgick till 7,4 mkr (439,4).
• Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 297,0 mkr (9 155,5) vid periodens utgång.
• Uthyrningsgraden den 30 juni var i det närmaste 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,0 år (10,2)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2023 klockan 10:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2023

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse förvärvar Kalmar stadsbibliotek

Vacse har förvärvat fastigheten Kalmar Guldfisken 2 ”Kalmar stadsbibilotek” av Corem AB genom bolagsförvärv. Fastigheten är fullt uthyrd till Kalmar kommun med hyresavtal som sträcker sig fram till 2040-06-30. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om ca 150 mkr. Vacse tillträder fastigheten 2 oktober 2023.

Det gamla posthuset, som sedan 1994 är kulturminnesmärkt, har av Corem totalrenoverats i tät dialog med Länsstyrelsen och färdigställdes 2020. Byggnaden är ca 3 800 kvm och är belägen intill Systrastömmen i centala Kalmar.

”Denna fastighet blir ett väldigt bra komplement till vårt befintliga bestånd i Kalmar och vi ser framemot att utöka vårt samarbete med Kalmar kommun och till hösten såsom hyresgäst. Kalmar stadsbibliotek är en mycket vacker byggnad med fint läge i staden som vi ser framemot att förvalta och äga långsitktigt”, säger Fredrik Linderborg Vd på Vacse

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0)70- 579 79 79


Om praktiken hos Vacse – Isabel Tham från Tekniksprånget


Tillsammans med Vacse besteg Isabel Kebnekaise 19 juni 2023

Min praktik på Vacse har varit extremt lärorik och jag har byggt upp en ökad förståelse om vikten av samverkan för att bidra till utvecklingen av vårt samhälle. De varierande arbetsuppgifterna inom olika områden har gjort att min ryggsäck är full med bra erfarenheter. Med nästintill daglig kontakt med min handledare har jag fått coachning och input i de flesta arbetsuppgifter, vilket har bidragit positivt till min utveckligt samt mitt självförtroende.

Under min praktik har jag bland många uppgifter jobbat med att designa en uteplats i Visby, hjälpt till med Vacses GHG redovisning samt skrivit husböcker till 8 fastigheter. Husböckerna innefattar ett innehåll likt en instruktionsbok, dvs information om Vacse, huset, närområdet, fastighetens tillgänglighet och kontaktuppgifter. Jag har även fått besöka ett gäng fastigheter, bland annat Regionenshus Skövde och Färgskrapan Sollentuna.  Främst har dessa besök bestått av att vara med och lyssna på husmöten med olika hyresgäster.

En av alla lärdomar jag fått är att tillsammans verkar alla, oavsett vilket fastighetsbolag vi talar om (inte minst samhällsfastigheter), för att göra en förändring som räknas. Jag har även lärt mig extremt mycket om samhällsfastigheter i det stora hela. Det har varit roligt att se hur Vacse ser på sin roll i branschen och att relationerna med hyresgästerna värderas väldigt högt. Att uppleva och få jobba i ett företag som är så pass i framkant är givande på många sätt, det bidrar bland annat till en öppen kultur med många idéer som blir till verklighet.

Till hösten har jag sökt högskoleingenjör byggteknik och design. Tack vare min praktik på Vacse har jag fått insikten och övertygelsen att framtiden inte är skriven i sten oavsett vilken utbildning som väljs. Jag var sedan tidigare varit intresserad av arkitektur och dessutom har jag fått träffa många intressanta personer som gjort stort avtryck på mig. Det i sin tur har bidragit till att jag har fått upp ögonen för många delar inom branschen och inte endast arkitektur.

Jag vill tacka Vacse och alla andra som jag stött på under min praktik för att ni har tagit emot mig och varit öppna för att lära ut och bidra till att min ryggsäck har blivit fylld med kunskap och erfarenhet.

TACK!

/Isabel Tham


Vacse tecknar hyresavtal med Vallentuna Stenugnsbageri i Färgskrapan

Vacse har tecknat ett nytt hyresavtal avseende 220 kvm café yta i fastigheten Färgskrapan, Sollentuna. Vallentuna Stenugnsbageri tillträder sina nya lokaler under juni 2023 och kommer bli ett välkomnat servicetillskott för fastigheten. 

Färgskrapan består av totalt 15 våningar och ca 17 000 kvm BTA. De nedre våningarna är sammanlänkade med befintliga Attunda tingsrätt och två kommersiella lokaler mot Tusbystråket. Övriga hyresgäster är Domstolsverket, Nomor AB, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Creanova AB och Shop and Go.

Färgskrapan är ett landmärke med ett unikt formspråk där funktionalitet, välavvägda materialval och mycket högt ställda säkerhets- och miljökrav tillsammans skapar en modern och vacker mötesplats. Färgskrapan är miljöcertifierad enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM SE Bespoke, nivå Excellent.

 


Första spadtag för den nya tingsrätten i Borås


I härligt vårväder så murades de första tegelstenarna av Fredrik Linderborg Vacse, Harald Pleijel Domstolsverket, Peter Broberg Borås Tingsrätt, Eva Torberger Skanska och Lars Westerberg ON Arkitekter.

Under fredagen den 5 maj hölls traditionsenligt ett första spadtag för den nya tingsrätten i Borås. Skanska som totalentreprenör kommer uppföra bygganden som vid färdigställandet under 2025. Den nya domstolen kommer hålla en hög miljöprofil och kommer att vara belägen vid riksväg 40 invid Boråshallen.

Detta projekt kommer att bli Vacses sjätte domstol och byggnaden uppförs i 5 våningar och är om ca 5 100 kvm (LOA).  Stort fokus har lagts på att inkludera tidigare erfarenheter från motsvarande domstolsbyggnader redan i ett tidigt skede för att skapa en modern domstol som tillgodoser såväl de ca 70 medarbetarna såsom besökares behov av en modern och trygg byggnad.

”Borås tingsrätt får en robust och skulptural byggnad som följer stadens tradition med stora tegelbyggnader. Samtidigt är det en välkomnande byggnad som ger en värdig inramning åt besökare och verksamhet. Vi kommer att bygga med återvunnet tegel som har betydligt lägre klimatpåverkan än nytillverkat, och dessutom en variation i kulör och yta som vi eftersträvar.  Byggnadens inre är effektiv och rationell vilket ger en lättarbetad och effektiv vardag för alla som verkar i huset.” säger Lars Westerberg, ansvarig arkitekt på ON Arkitekter

”Vi är oerhört glada över att få möjligheten att tillsammans med Skanska och ON Arkitekter skapa denna vackra och hållbara tingsrätt. Förvärvet är helt i linje med vår förvärvsstrategi och det är extra glädjande att etablera sig i en för Vacse ny, expansiv stad. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM nivå Outstanding och vi är stolta över att återigen kunna visa att offentliga byggnader inte ska behöva tumma på vare sig kvalité eller hållbarhet” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.


Illustration: ON Arkitekter/Doubleaction


VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2023

I utdrag
• Hyresintäkterna uppgick till 138,0 mkr (121,5), en ökning med 13.5 procent.
• Driftöverskottet uppgick till 107,6 mkr (97,2) vilket är en ökning med 10,7 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 79,2 mkr (73,5), en ökning med 7,7 procent.
• Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -29,4 mkr (135,2).
• Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -86,8 mkr (61,7).
• Resultat efter skatt uppgick till -27,1 mkr (214,5).
• Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 297, 1 mkr (9 203,0) vid periodens utgång
• Uthyrningsgraden den 31 mars var i det närmaste 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,9 år (10,4)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN JANUARI-MARS
Vacse rekryterar i januari två nya medarbetare och tog in en ny praktikant via tekniksprånget. Elisabeth Strand arbetar som projektledare främst för Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar. Felix Brodén arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Isabel Tham kommer från Tekniksprånget och arbetar som administrativt stöd åt projekt- och fastighetsavdelningen. Isabel kommer att ha sin praktik hos oss Vacse under våren 2023. I februari anställde Vacse en ny redovisningsekonom, Charlotte Lilliehöök, hon kommer arbeta med den löpande redovisning för dotterbolagen i koncernen. Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av Enköpings nya kommunhus. Det nya kommunhuset blir ett flexibelt kontorshus med höga hållbarhetskrav centralt beläget i Enköping. Det nya kommunhuset, om cirka 5 300 kvm i fyra våningar, kommer vara beläget på den gamla kommunhustomten som efter färdigställandet bli en modern och effektiv mötesplats för både medarbetare och medborgare i Enköpings kommun. Huset kommer att certifieras enligt BREEAM SE, nivå Excellent och uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav. Klimatpåverkan blir mycket låg bland annat genom att trä är primärt byggmaterial kompletterat med klimatförbättrad betong. Med solceller på tak, kombinerad bergvärme och kyla kommer byggnaden uppnå ett mycket lågt energibehov under driftskedet. Förutsatt erhållet bygglov är byggstart planerad till november i år och det nya kommunhuset beräknas stå klart under tredje kvartalet 2025. Efter periodens utgång emitterade Vacse en ny 4-årig grön obligation om 400 mkr samt en drygt 3-årig grön obligation om 200 mkr. Likviderna användes delvis till ett återköp om 470 mkr av den obligation om totalt 700 mkr som förfaller i september 2023. Efter återköpet återstår endast 230 mkr med förfall inom 12 månader. Transaktionerna medförde att kapitalbindningstiden ökade till 4,2 år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2023

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 klockan 07:00. hemsida, www.vacse.se.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se