Investerarrapport Vacse AB (publ) 2023

Ta del av rapporten här: Investerarrapport Vacse AB (publ) 2023

Frågor besvaras av Henrik Molin, Vice Vd / Finanschef, Telefon 070-870 98 17

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se