Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Ta del av rapporten här : Vacse AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2023

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se

Vacse offentliggör informationen i denna årsredovisning i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 27 mars 2024 kl.12.00.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 070- 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se