Säkerhetshäktet i Sollentuna lyfter nivån trots de hårdare kraven som ställs på Breeam-In-Use v.6

Fastigheten Tabellen 4 var Vacses första fastighet samt den första som certifierades enligt Breeam-In-Use . Fastigheten är belägen i Sollentuna och inhyser ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten.

2019 mottog Tabellen 4 pris vid BRE:s BREEAM Awards för bästa BREEAM In-Use certifierade byggnad inom kategorin offentliga byggnader. Trots de hårda kraven som ställs på Breeam-In-Use v.6 så har Vacse tillsammans med kriminalvården, Coor och GreenLevel lyckats lyfta nivån från föregående certifiering.

”Häktet i Sollentuna var den första fastigheten som vi certifierade enligt Breeam-In-Use och det är även Vacse största fastighet både värdemässigt samt till yta. Det är därför oerhört glädjande att se hur förvaltning på ett ambitiöst och proaktivt sätt använder systemet i sitt dagliga arbete och fortsätter lyfta nivån trots de hårdare kraven som ställs på Breeam-In-Use v.6. Ett väldigt fint exempel på samarbete mellan förvaltning, Kriminalvården, Coor och GreenLevel” säger Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse

Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use