Vacse välkomnar Klara Nilsson

Vacse hälsar Klara välkommen!  

Klara kommer arbeta med den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens dotterbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se