Om praktiken hos Vacse – Carolina Löfgren från Tekniksprånget

Praktiken hos Vacse har varit mycket intressant och lärorik. Till en början skedde det mesta på distans med tanke på pandemin, då hade jag mycket kontakt med min handledare och fick lyssna in till projekteringsmöten, förvaltarmöten samt kundmöten av olika slag. Praktiken har givit en stor möjlighet att få träffa och prata med flera olika personer som arbetar inom olika områden inom fastighetsbranschen.

Jag har även haft möjlighet att följa med kollegor inom olika avdelningar och roller bla ekonomi, förvaltning och hållbarhet, vilket givit en bred överblick i hur ett bolag verkar. Att Vacses hållbarhetsarbete är något som genomsyrar hela verksamheten har ökat mitt redan stora intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor, samt givit insikt i hur man på många olika sätt kan effektivisera och minska förbrukning av våra resurser. 

Jag har under praktiken fått ta del av många olika projekt och haft uppgifter av många slag.  Jag har exempelvis fått vara med och sammanställa Vacses GHG redovisning Scope 1 och 2, där man räknar på de direkta utsläppen av växthusgaser samt inköpt energi. Vidare så har jag följt med ut till olika fastigheter på besiktning, ekologigenomlysning samt hyresgästmöte. Jag har nyligen blivit insatt i Vacses ISO-14001 projekt som går ut på att få en multi-sitecertifiering som täcker alla Vacses dotterbolag. Där har jag inledningsvis gjort en genomlysning av bolagets olika intressenter och dess miljökrav.   

Genom min praktik hos Vacse har jag fått en inblick i hur ett ett framtida arbetsliv inom fastighetsbranschen kan se ut. Men framför allt har jag fått en stor möjlighet till att hitta en inriktning inom ingenjörsyrket inför val av fortsatta studier, vilket jag är mycket tacksam att Vacse möjliggjorde.

//Carolina Löfgren

 

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Läs mer om Tekniksprångets praktik här.