Vacse förvärvar Borås nya tingsrätt

Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny tingsrätt i Borås. Den nya domstolen kommer hålla en hög miljöprofil och kommer att vara belägen vid riksväg 40 invid Boråshallen. Upphandlingen är villkorad av Regeringens godkännande av hyresavtalet.  

Vacse AB (publ) utökar sitt samarbete med Domstolsverket genom förvärv av Skanskas nya projekt avseende uppförandet av den nya tingsrätten i Borås. Fastigheten tillträds under 2025 i samband med att Domstolsverket tar sina nya lokaler i bruk.


Illustration: ON Arkitekter/Doubleaction

”Borås tingsrätt får en robust och skulptural byggnad som följer stadens tradition med stora tegelbyggnader. Samtidigt är det en välkomnande byggnad som ger en värdig inramning åt besökare och verksamhet. Vi kommer att bygga med återvunnet tegel som har betydligt lägre klimatpåverkan än nytillverkat, och dessutom en variation i kulör och yta som vi eftersträvar.  Byggnadens inre är effektiv och rationell vilket ger en lättarbetad och effektiv vardag för alla som verkar i huset.” säger Lars Westerberg, ansvarig arkitekt på ON Arkitekter

Detta projekt kommer att bli Vacses sjätte domstol och byggnaden uppförs i 5 våningar och är om ca 5 100 kvm (LOA).  Stort fokus har lagts på att inkludera tidigare erfarenheter från motsvarande domstolsbyggnader redan i ett tidigt skede för att skapa en modern domstol som tillgodoser såväl de ca 70 medarbetarna såsom besökares behov av en modern och trygg byggnad.

”Vi är oerhört glada över att få möjligheten att tillsammans med Skanska och ON Arkitekter skapa denna vackra och hållbara tingsrätt. Förvärvet är helt i linje med vår förvärvsstrategi och det är extra glädjande att etablera sig i en för Vacse ny, expansiv stad. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM nivå Outstanding och vi är stolta över att återigen kunna visa att offentliga byggnader inte ska behöva tumma på vare sig kvalité eller hållbarhet” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

 

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se