Första spadtag för den nya tingsrätten i Norrköping


Illustration: ON Arkitekter

Under fredagen den 17 juni hölls traditionsenligt ett första spadtag för den nya tingsrätten i Norrköping. Serneke som totalentreprenör kommer uppföra bygganden som vid färdigställandet under våren 2024 kommer omfatta 4 600 kvm fördelat på fyra våningar och vara belägen utmed Norra promenaden i området Saltängen som är placerat mellan Inre Hamnen och Norra staden/Butängen. Tingsrätten kommer när det är klar att inrymma 40-50 medarbetare.

−  Vi är glada att ha satt i gång produktionen av tingsrätten i Norrköping. Sedan tilldelningsbeslutet 2019 har vi utvecklat den i nära samarbete med Vacse och Domstolsverket för att skapa en funktionell och modern tingsrätt, säger Patrik Lindström, vice VD på Serneke Invest.

−  Vacse ser fram emot färdigställande av denna funktionella och inte minst vackra byggnad som kommer att tjäna rättsstaten under lång tid framöver, säger Fredrik Lindeborg VD Vacse.

Tingsrätten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent som ställer höga krav på minskad klimatpåverkan och bra materialval. Vacse förvärvade fastigheten i maj 2022.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se