Nyheter

Säkerhetshäktet i Sollentuna lyfter nivån trots de hårdare kraven som ställs på Breeam-In-Use v.6

"Häktet i Sollentuna var den första fastigheten som vi certifierade enligt Breeam-In-Use och det är även Vacse största fastighet både värdemässigt samt till yta. Det är därför oerhört glädjande att se hur förvaltning på ett ambitiöst och proaktivt sätt använder systemet i sitt dagliga arbete och fortsätter lyfta nivån trots de hårdare kraven som ställs på Breeam-In-Use v.6. Ett väldigt fint exempel på samarbete mellan förvaltning, Kriminalvården, Coor och GreenLevel" säger Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse

Läs mer

Vacse förvärvar hälsocentral i Kalmar

Skanska Sveriges kommersiella utveckling har vunnit upphandlingen avseende uppförandet av en ny hälsocentral i Kalmar. Den nya hälsocentralen kommer inrymma folktandvård och vårdcentral och vara belägen i Norrliden, strax norr om Kalmar. Vacse förvärvarar fastigheten vid färdigställandet. 

Läs mer

Den 13:e maj tillträder Domstolsverket Norrköpings nya tingsrätt

Den 13:e maj tillträder Domstolsverket Norrköpings nya tingsrätt. Vacse utökar därmed sitt fastighetsbestånd inom sektorn med publika hyresgäster och detta blir dessutom Vacses femte domstolsbyggnad. Vacse har även sedan tidigare två ytterligare domstolsbyggnader under uppförande med planerat tillträde under 2025 och 2026.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 15:e maj 2024 kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Läs mer

Investerarrapport Vacse AB (publ) 2023

"Glädjande att andelen kvalificerade fastigheter ökade under 2023", säger Henrik Molin Vice Vd / Finanschef på Vacse

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.s

Läs mer