Nyheter

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 15:e maj 2024 kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Läs mer

Investerarrapport Vacse AB (publ) 2023

"Glädjande att andelen kvalificerade fastigheter ökade under 2023", säger Henrik Molin Vice Vd / Finanschef på Vacse

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.s

Läs mer

Första spadtag för Enköpings nya kommunhus

Under tisdagen den 21 november hölls traditionsenligt ett första spadtag för det nya kommunhuset i Enköping. Skanska som totalentreprenör kommer uppföra bygganden som vid färdigställandet under 2025. 

Läs mer

Den 20 november 2023 tillträder Vacse Överrätterna i Jönköping

Vacse utökar därmed sitt fastighetsbestånd inom sektorn med publika hyresgäster. Byggnaden inrymmer Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping och har utformats med högt ställda miljöambitioner.

Läs mer