Nyheter

World Water Day

Idag är det World Water Day! Omkring 2,2 miljarder människor lever utan trygg tillgång till rent vatten vilket kraftigt bidrar till spridning av vattenburna sjukdomar i katastrofområden. Syftet med World Water Day är bland annat att uppmärksamma vikten av ett hållbart sötvattenanvändande.

Läs mer

Vacse AB (publ) emitterade igår 600 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN program

Den gröna obligationen löper i sju år med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 0,85 procent.

Läs mer

Vacse tillträder den nybyggda förskolan Vacse Sjöstan i Hammarby Sjöstad

Den 12 januari 2021 tillträder Vacse den nybyggda förskolan Godsvagnen i Hammarby Sjöstad. Förskolan är utvecklad av Sjöstadsbo, ett joint venture mellan Areim och Skanska, den omfattar 1 173 kvm och har en egen gård. Hyresavtalet är tecknat på 10 år med SISAB. Fastigheten är miljöcertifierad enligt Svanen.

Läs mer

För tredje året i rad är Vacse nominerad till BREEAM Awards  

Vacse har mottagit nyheten att vår nordligaste fastighet, Kullen 1 i Falun, med Domstolsverket som hyresgäst är nominerad i kategorin ”Public Sector Project -In Use”.

Läs mer

Vacse tillträder Björkö, Öckerö kommuns nya grundskola

15 december 2020 tillträder Vacse den nya grundskolan på Björkö, Öckerö kommun. Skolan uppfördes av NCC och omfattar cirka 3500 kvm. Hyresavtalet är tecknat på 25 år med Öckerö kommun och fastigheten kommer miljöcertifieras, enligt Miljöbyggnad Silver.  Skolan är i två plan med plats för cirka 300 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex.

Läs mer

Vacse tecknar hyresavtal med Åklagarmyndigheten för kontorslokaler i Färgskrapan, Sollentuna

Vacse har tecknat ett nytt hyresavtal avseende 1 462 kvm kontorsyta i fastigheten Färgskrapan, Sollentuna. Åklagarmyndigheten tillträder de nya lokaler under sommaren 2021. 

Läs mer

Invigning av Kungliga bibliotekets nya arkivlokaler i Håbo kommun

Invigning av Kungliga biblioteket nya arkivlokaler genomfördes traditionsenligt med bandklippning onsdag den 14 oktober 2020.

Läs mer

Nordic Credit Rating höjer det långsiktiga kreditbetyget på Vacse AB (publ) till nivån ’A-’ med utsikterna ”Stable”

Kreditbetyget på Vacse AB (publ) höjs till nivån ”A-” med utsikterna ”Stable”. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu fördelaktigare förutsättningar för finansiering.

Läs mer