Press

Nu söker vi en junior fastighetsförvaltare till Vacse AB (publ)

Är du i början av din karriär som fastighetsförvaltare och vill du bygga relationer, ha eget ansvar samt få en trygg och långsiktig arbetsgivare med hållbarhetstänk? Då är du kanske vår nya juniora förvaltare och vill växa tillsammans med vårt fastighetsgäng! 

Läs mer

Är du Vacses nya bolagsekonom?

Som Bolagsekonom kommer du att ansvara för löpande redovisningar och avstämningar till bolag. Tjänsten innefattar i huvudsak kvalificerat bokslutsarbete i form av månads-, kvartals- och årsbokslut. Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice. Vacse ska vara den främsta nischade aktören inom segmentet samhällsfastigheter.

Läs mer

Vacse förvärvar Regionens hus i Skövde

Vacse har förvärvat fastigheten Mode 4, Skövde ”Regionens Hus” av Hemsö Fastighets AB via ett bolagsförvärv. Regionens hus hyrs av bl.a. Västra Götalandsregionen och har en genomsnittlig avtalslängd om 11,8 år. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 300 mkr före sedvanligt avdrag för uppskjuten skatt. 

Läs mer

Första spadtag för den nya tingsrätten i Norrköping

Under fredagen den 17 juni hölls traditionsenligt ett första spadtag för den nya tingsrätten i Norrköping.

Läs mer

Vacse förvärvar Borås nya tingsrätt

Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny Tingsrätt i Borås. Den nya domstolen kommer hålla en hög miljöprofil och kommer att vara belägen vid riksväg 40 invid Boråshallen. Upphandlingen är villkorad av Regeringens godkännande av hyresavtalet.

Läs mer

Om praktiken hos Vacse – Carolina Löfgren från Tekniksprånget

Praktiken på Vacse har varit mycket intressant och lärorik. Till en början skedde det mesta på distans med tanke på pandemin, då hade jag mycket kontakt med min handledare och fick lyssna in till projekteringsmöten, förvaltarmöten samt kundmöten av olika slag. Praktiken har givit en stor möjlighet att få träffa och prata med flera olika personer som arbetar inom olika områden inom fastighetsbranschen.

Läs mer

Vacse förlänger med 15 årigt hyresavtal med Region Gotland

Vacse har kommit överens med Region Gotland om ett nytt 15-årigt hyresavtal i fastigheten Visborg 1:15. Avtalet träder i kraft den 1a juni 2022 och omfattar en yta om ca 16 500 kvm. Utöver det har man även tecknat hyresavtal med den helt nya hyresgästen Gotlandshem som ska hyra en yta om ca 1 400 kvm. Därmed är fastigheten 100 % uthyrd till två långsiktiga och offentliga hyresgäster med stark lokal förankring.

Läs mer

Investerarrapport Vacse AB (publ) 2021

Investerarrapporten för 2021 avseende Vacse AB (publ):s gröna obligationer finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.se

Läs mer