Press

100 % grön finansiering!

Uthålligt hållbarhetsarbete hos Vacse har lett till att 100 % av Vacses finansiering nu är grön.

Läs mer

Vacse emitterar 13-åriga obligationer i SEK

Vacse stärker sin finansiella position ytterligare genom en emission av ej säkerställda gröna obligationer om 200 mkr med fast ränta och en 13-årig löptid. Motpart i transaktionen är Kammarkollegiet.

Läs mer

Vacse tillträder Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya huvudkontor i Jönköping

1 april 2021 tillträder Vacse det nya kontorshuset Öppningen 1 i Jönköpings. Fastigheten uppfördes av Skanska och omfattar cirka 16 300 kvm.

Läs mer

World Water Day

Idag är det World Water Day! Omkring 2,2 miljarder människor lever utan trygg tillgång till rent vatten vilket kraftigt bidrar till spridning av vattenburna sjukdomar i katastrofområden. Syftet med World Water Day är bland annat att uppmärksamma vikten av ett hållbart sötvattenanvändande.

Läs mer

Vacse AB (publ) emitterade igår 600 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN program

Den gröna obligationen löper i sju år med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 0,85 procent.

Läs mer

Vacse tillträder den nybyggda förskolan Vacse Sjöstan i Hammarby Sjöstad

Den 12 januari 2021 tillträder Vacse den nybyggda förskolan Godsvagnen i Hammarby Sjöstad. Förskolan är utvecklad av Sjöstadsbo, ett joint venture mellan Areim och Skanska, den omfattar 1 173 kvm och har en egen gård. Hyresavtalet är tecknat på 10 år med SISAB. Fastigheten är miljöcertifierad enligt Svanen.

Läs mer