Nya vårdlokaler, Kalmar

Ort: KalmarByggs: 2027BTA: 3500Hyresgäst: Region Kalmar länVacse tillträder: 2027Miljöcertifiering: Miljöbyggnad version 4.0 nivå GuldVerksamhetsområde: Vård

Ny hälsocentral och Folktandvård i Kalmar

Skanska utvecklar nya vårdlokaler för en hälsocentral och Folktandvård i stadsdelen Norrliden i Kalmar. Region Kalmar län har tecknat ett 20-årigt lokalhyreskontrakt. Byggnaden kommer uppföras i två våningar och omfatta cirka 3 500 kvm. Byggnaden, som kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld version 4.0, kommer uppföras med stort innehåll av trä kompletterad med klimatförbättrad betong och vara utrustad med solceller som i kombination med en bergvärmeanläggning säkerhetsställa en låg energiförbrukning. Utöver detta används energilösningar som hjälper till med att uppnå ett lågt energibehov under drift och förvaltning.

Projektering av den nya byggnaden sker under 2024 med planerat tillträde för Vacse under Q1 2027.

Med den nya vårdbyggnaden får Region Kalmar län moderna och effektiva lokaler för sina medarbetare och medborgare.