Borås nya Tingsrätt

Ort: BoråsBTA: 5100 kvmHyresgäst: DomstolsverketVacse tillträder: 2025Miljöcertifiering: BREEAM SE OUTSTANDING Verksamhetsområde: Rättsväsende

Borås nya Tingsrätt kommer utföras av Skanska AB och tillträdas av Vacse. Fastigheten kommer tillträds under 2025 i samband med att Domstolsverket tar sina nya lokaler i bruk. Den nya domstolen kommer hålla en hög miljöprofil och kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM SE nivå OUTSTANDING.

Detta projekt kommer att bli Vacses sjätte domstol och byggnaden uppförs i 5 våningar och är om ca 5 100 kvm (LOA).  Stort fokus har lagts på att inkludera tidigare erfarenheter från motsvarande domstolsbyggnader redan i ett tidigt skede för att skapa en modern domstol som tillgodoser såväl de ca 70 medarbetarna såsom besökares behov av en modern och trygg byggnad.

Den nya domstolsbyggnaden blir centralt belägen intill riksväg 40, spårområdet och Boråshallen. Den nya byggnaden ska innehålla 13 förhandlingssalar, varav 2 säkerhetssalar.

 

Illustration: ON Arkitekter/Doubleaction