Information

Ort: EnköpingBTA: 5 300kvmHyresgäst: Enköpings KommunVacse tillträder: 2025Miljöcertifiering: BREEAM, nivå ExcellentVerksamhetsområde: Kontor

Enköpings Kommunhus

Enköpings nya kommunhus kommer utföras av Skanska AB och tillträdas av Vacse. Det nya kommunhuset blir ett flexibelt kontorshus med höga hållbarhetskrav centralt beläget i Enköping. Byggnaden blir fyra våningar hög och får en bruttoyta på cirka 5 300 kvadratmeter. Kontorsbyggnaden blir arbetsplats för cirka 450 medarbetare. Med det nya Kommunhuset får Enköpings kommun en modern och effektiv mötesplats för sina medarbetare och medborgare.

Kommunhuset ska möta högt ställda hållbarhetskrav och kommer att certifieras enligt BREEAM, nivå Excellent. Byggnaden kommer också att uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav.  Klimatpåverkan blir mycket låg bland annat genom att trä är primärt byggmaterial kompletterat med klimatförbättrad betong. Utöver detta används innovativa och effektiva energilösningar för att uppnå ett mycket lågt energibehov under drift.

Förutsatt erhållet bygglov är byggstart planerad till november i år och det nya kommunhuset beräknas stå klart under tredje kvartalet 2025.