Enköpings Kommunhus

Ort: EnköpingBTA: 5 300kvmHyresgäst: Enköpings KommunVacse tillträder: 2025Miljöcertifiering: BREEAM SE OutstandingVerksamhetsområde: Kontor

Enköpings nya kommunhus kommer uppföras på samma plats där det tidigare kommunhuset fanns men som revs 2022 pga omfattande skador i byggnaden. Det nya kommunhuset har ritats av CF Möller och blir ett flexibelt kontorshus i fyra våningar. Byggnaden blir fyra våningar hög och får en bruttoyta på cirka 5 300 kvadratmeter. Här inryms ca 450 arbetsplatser i ett öppet och flexibelt landskap med utsikt över parken. I samband med inflyttningen kommer kommunen att samlokalisera flera kontor för att skapa en modern och effektiv mötesplats för sina medarbetare och medborgare. I projektet ställdes höga klimatkrav från start genom en LOU-utvärdering. Klimatpåverkan för byggnaden blir mycket låg bland annat genom att trä är primärt byggmaterial kompletterat med klimatförbättrad betong. Utöver detta används innovativa och effektiva energilösningar för att uppnå ett mycket lågt energibehov under driftstiden. Kommunhuset ska möta högt ställda hållbarhetskrav och kommer att certifieras enligt BREEAM SE Outstanding. Byggnaden kommer också att uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav.