Boverkets nya huvudkontor i Karlskrona

Ort:  KarlskronaBTA: 4200Hyresgäst: Boverket Vacse tillträder: 2025Miljöcertifiering: BREEAM SE EXCELLENTVerksamhetsområde: Kontor

Boverkets nya huvudkontor kommer uppförs av Skanska AB och tillträds av Vacse.

Fastigheten tillträds under 2025 och kommer att vara belägen i området kvarteret Skeppsbron i centrala Karlskrona. I upphandlingen ställde höga krav på miljö, det nya kontorshuset blir Excellent-certifierad enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM.

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Cirka 250 personer arbetar på huvudkontoret i Karlskrona. Myndigheten har också ett kontor i Malmö där cirka 20 personer arbetar.