Boverkets nya huvudkontor i Karlskrona

Ort:  KarlskronaBTA: 4200Hyresgäst: Boverket Vacse tillträder: 2025Miljöcertifiering: BREEAM SE EXCELLENTVerksamhetsområde: Kontor

Boverkets nya huvudkontor är vackert beläget med kajplats intill Pottholmen och resecentrum i Karlskrona. Byggnaden får en total uthyrningsbar area om 4 200 kvm med ett café i entréplan. Här inryms ca 250 aktivitetsbaserade arbetsplatser i ett öppet och flexibelt kontor där alla ytor har nära till dagsljus och utblickar. Byggnaden är ritad av SandellSandberg med inspiration från Blekingeekan avseende både färg och form. Boverkets målsättning var en byggnad som skulle vara ett fyrtorn i staden och bidra med positiva värden även utanför Karlskrona. Högt ställda krav på en resurssnål och klimatsmart byggnad löper som en röd tråd genom hela beslutskedjan med huvudsakligt material i både stomme och på fasad av trä.

Fastigheten tillträds under 2025 och kommer att vara belägen i området kvarteret Skeppsbron i centrala Karlskrona. I upphandlingen ställde höga krav på miljö, det nya kontorshuset blir Excellent-certifierad enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM.