Vacse välkomnar Henrik Molin

Vacse välkomnar Henrik Molin som ny medlem i bolagets ledningsgrupp.  Henrik är vice verkställande direktör med ansvar för finans och transaktioner.

Henrik blir med sin långa erfarenhet från svensk fastighetsmarknad instrumentell i den fortsatta utvecklingen av Vacse. Henrik har tidigare arbetat som konsult inom Fastighetsutveckling bl.a. hos Niras, affärsområdesansvarig på Pandox, haft ansvar för asset management och fastighetstransaktioner hos Norgani Hotels samt arbetat med ekonomi och finans på RBS Nordisk Renting, Stadshypotek, och KPMG.

– Det är med stor glädje vi välkomnar Henrik till Vacse. säger Fredrik Linderborg, VD.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, fredrik.linderborg@vacse.se eller telefon 0705-79 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till 5,2 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se