Delårsrapport januari – september 2016

I utdrag:

– Hyresintäkterna ökade med 1 procent till 253,9 mkr (251,7)
– Driftsöverskottet ökade med 0,5 procent till 221,8 mkr (220,7)
– Förvaltningsresultatet minskade med 5,6 procent till 154,5 mkr (163,6)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -56,0 mkr (11,6)
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 133,5 mkr (0)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 157 mkr (4 849) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,1 år (12,1)
– Under perioden har bolaget anställt en ny vd, Fredrik Linderborg, närmast från Danske Renting AB

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Delårsrapport januari – september 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till 5,2 miljarder kr per 30 september 2016. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se