Vacse välkomnar framtidens skola

Vallastaden

Att äga fastigheter som används för offentlig verksamhet är att investera i vår framtid. Och vad kan vara mer symboliskt än att just bygga en skola för kommande generationer?

På bilden ser vi Skanska välkomna Vacse och Linköpings kommun till den blivande skolan som ska fyllas med elever under hösten 2017. Bakom står barn och pedagoger från förskolan ”Utelek” och betraktar uppförandet av skolan. Rampen de alla står på slingrar sig längst med skogspartiet där mycket tankekraft har lagts ned på att underlätta lek och förflyttning, inte minst för den integrerade särskolan som ska flytta in i byggnaden.

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 5,2 miljarder kr per 30 juni 2016. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag