Vacse förstärker portföljen med nybyggd grundskola i Linköping

Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd inom samhällsfastigheter och förvärvar Skanskas skolprojekt i Vallastaden Linköping, med Linköping kommun som hyresgäst. Kommunen har tecknat ett 15-årigt hyresavtal. Tillträde till fastigheten sker i samband med skolstarten i augusti 2017.

Skolan blir en grund- och särskola med kapacitet för 600 barn med fokus på hållbarhet och utformas bland annat med solpaneler, sopsug och bilpool. Fastigheten uppförs med målsättningen att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Skolgården är väl tilltagen och uppmuntrar till kreativitet med en liten skog och promenadvägar, bollplan samt gott om lekredskap. Skolbyggnaden får även ett eget kök och gymnastiksal.

”Vi vill att skolan ska utmärka sig i området som en symbolbyggnad som signalerar att kunskap är viktigt. Vi vill att skolan ska bli en mötesplats i nya området Vallastaden under och utanför skoltid. En mötesplats för lärande och gemenskap, en plats för kurs- och föreningsverksamhet och annat”, säger Christer Gunnarsson, sakkunnig på utbildningskontoret, Linköpings kommun.

”Vi är glada åt att teckna avtal med Vacse som säkerställer en långsiktig förvaltning av skolan med miljö och människa i fokus”, säger Marcus Ekelund, affärsutvecklare på Skanska.

Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

”Vi är glada för att stärka vårt samarbete med Skanska i den här typen av samhällsbyggnadsprojekt. Vi ser fram emot ett nära och långfristigt samarbete med Linköpings kommun”, säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 5,2 miljarder kr per 30 juni 2016. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag