Vacse välkomnar Elias Filén och Thomas Flakstad

Vacse välkomnar Elias Filén och Thomas Flakstad som förstärker förvaltar- och projektavdelningen. Elias arbetar med löpande förvaltning av fastigheterna som ägs av bolaget, han kommer närmast från Campido Fastighetsförvaltning AB och har en examen inom fastighetsförvaltning från Newtons yrkeshögskola.

Thomas arbetar som projektledare med hyresgästanpassningar i våra befintliga fastigheter och nybyggnationer. Han har en bakgrund som projektledare på Sweco och har tidigare studerat till fastighetsingenjör samt är certifierad energiexpert.

– I och med Vacses tillväxt så är det mycket glädjande att både Elias och Thomas vill vara med och utveckla vårt bestånd och fördjupa relationen med hyresgästerna, säger Fredrik Linderborg, VD.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, fredrik.linderborg@vacse.se eller telefon 0705-79 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till 5,2 miljarder kr per 30 juni 2016. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se