Vacse utökar organisationen

Vacse AB (publ) fortsätter att växa och har under 2015 förstärkt organisationen och anställt personal inom redovisning, fastighetsförvaltning, kontorsadministration samt projektledning. 

Under 2015 har fem personer rekryterats till bolaget för att förstärka viktiga funktioner inom ekonomi och förvaltning men även för att addera ytterligare positioner med avseende att säkerhetsställa ökad effektivitet och långsiktig utveckling av Vacse’s fastighetsbestånd. Antalet anställda i bolaget uppgår nu till tio stycken.

Lena Steen har anställts för att omhänderta förvaltning av fastigheterna som ägs av bolaget. Hon ansvarar bland annat för koordinering av fastighetsförvaltarnas uppdrag, planering av reparationer och underhåll, tillsyn av anläggningar samt kundförvaltning. Lena kommer närmast från Newtons yrkeshögskola där hon studerat till Fastighetsförvaltare.

Jennifer Ström arbetar med bolagets kontorsadministration men fungerar även som ett praktiskt stöd till ekonomiavdelningen såväl som till övriga medarbetare. Jennifer har tidigare studerat beteendevetenskap på Fridegårdsskolan.

Daniel Bäckström arbetar med företagets ekonomiska redovisning, delårsbokslut samt årsbokslut. Han kommer närmast från Söderberg & Partners där han har arbetat som redovisningskonsult. Daniel har en examen inom företagsekonomi från Mälardalens Högskola.

Under december 2015 rekryterades våra två nyaste tillskott med befattningarna koncerncontroller och projektledare.

Linda Åhlin Erikson har anställts som controller. Hon kommer närmast från Ernst & Young där hon arbetat som auktoriserad revisor för ägarledda företag och granskningsansvarig för noterade bolag inom bl.a. fastighetsbranschen. Linda har en ekonomexamen från Karlstads Universitet.

Jenny Sjöblom arbetar med att koordinera arbetsinsatserna för Vacse’s projekt genom en aktivt daglig ledning. Jenny har tidigare varit anställd som projektledare på Sweco och har en civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola.

I samband med dessa rekryteringar har även Helene Gunnarsson antagit rollen som ekonomiansvarig och Sara Jägermo befordrats till fastighetschef. Mer information samt kontaktuppgifter finner ni på www.vacse.se/om-vacse/organisation/

 Om Vacse

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,8 miljarder kr per 30 september 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se