Vacse bygger nytt landmärke i Sollentuna

Nya Attunda 1

Vacse bygger nytt hus för Domstolsverket i Sollentuna centrum. Attunda tingsrätt som är en del av rättscentrum i Sollentuna kommer att bli en av landets största tingsrätter. Det nya huset får en yta av ca 15 000 kvm och kommer med sin utformning och höjd att utgöra ett landmärke för Sollentuna kommun.

Den nya byggnaden kommer bland annat att innehålla stora förhandlingssalar, säkerhetssalar, utbildningssalar och ca 200 nya arbetsplatser för Domstolsverket och andra hyresgäster. Större delen av kontorsytorna i huset är redan reserverade för offentliga hyresgäster men det finns fortfarande några tillgängliga ytor kvar på de översta våningarna i huset. På markplanet ska byggnaden även innehålla publika verksamheter som butiker och caféer.

”Vi är glada över att kunna fortsätta att utveckla vår affärsidé tillsammans med våra hyresgäster. Det finns flera intressanta möjligheter till tillväxt inom vår befintliga portfölj som vi arbetar med, säger Ossie Everum, VD i Vacse.”

Arbetet med att ta fram det nya huset har pågått i drygt två år. Stor vikt har lagts på byggnadens form och gestaltning som också varit en viktig del i överenskommelsen mellan Vacse och Sollentuna kommun. Andra delar i urvalsprocessen har varit miljöaspekter och val av modern teknik.

”Sedan förra hösten har vi arbetat tillsammans med kommunen med att utforma det nya huset, säger Henrik Lindekrantz på Vacse. Som en del i detta arbete har vi genomfört en arkitekttävling där välrenommerade arkitektbyråer deltagit.”

Det vinnande bidraget kom från arkitektbyrån ON arkitekter som har tagit fram ett förslag med högkvalitativ arkitektur. Visionen är en spännande och nydanande byggnad om 15 000 kvm på 14 våningar där en ljusgård inne i byggnaden utgör en av husets attraktioner.

”Attunda tingsrätt är mycket stolt över sin nya domstolsbyggnad. Den speglar en modern domstol på ett nytänkande och uttrycksfullt sätt, säger Inger Söderholm, Lagman, Attunda tingsrätt.”

Den nya tingsrätten blir en del av kvarteret Tabellen och ingår som en viktig del i Västra Turebergs förnyelse där syftet är att skapa en attraktiv stadsmiljö. Förhoppningen är att utbyggnaden av tingsrätten kommer minska effekten av den barriär som järnvägen utgör.

”Den spännande utbyggnaden av Attunda tingsrätt förstärker bilden av Sollentuna som ett viktigt nav för rättssamhället Sverige. Jag är mycket tillfreds med vårt samarbete med Vacse kring denna strategiskt viktiga tomt. Byggnaden i sig blir visuellt tilltalande och innehållet viktigt för samhällets trygghet. Detta är ännu en viktig pusselbit i vårt metodiska arbete att göra området mer tillgängligt och uppskattat, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.”

Arbetet med det nya huset har pågått under en tid och är nu inne i en mycket intensiv fas. Vacse har valt att samarbeta med Projektledarhuset för projekteringen av byggnaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ossie Everum, VD, telefon 0705-90 88 50 eller
Henrik Lindekrantz, telefon 073-208 81 02 

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacses fastighetsinnehav uppgår till ca 4,8 miljarder kr per 30 september 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju svenska pensionsstiftelser. Läs mer på www.vacse.se

Nya Attunda 2