Vacse köper Campus Strängnäs

Vacse köper Campus Strängnäs

Vacse AB (publ) köper fastigheten Eldsund 6:6 i Strängnäs från Vasallen AB. Fastigheten är belägen i Eldsundsviken i Strängnäs. Området, Norra Staden, är kommunens största utvecklingsområde och kommer på sikt innefatta runt 16 000 bostäder. Vacse tillträder fastigheten per den 30 juni.

Fastigheten Eldsund 6:6 är del av det gamla kasernområdet P10 som Vasallen förvärvade i samband med regementets nedläggning 2005. Under 2007/2008 genomfördes en omfattande renovering och ombyggnad där området omvandlades till ett campus för kommunens utbildningsverksamhet – Campus Strängnäs. Lokalerna på 29 200 kvm är idag till 99 % uthyrda på ett långt avtal till Strängnäs kommun och inkluderar idag kommunala Thomasgymnasiet, all kommunal vuxenutbildning (Komvux, SFI) och annan kommunal verksamhet.

”Vasallens uppdrag är att förvärva, utveckla och sälja nedlagda försvarsfastigheter. Det framgångsrika utvecklingsarbetet med Campus Strängnäs är avslutat och inför den fortsatta utvecklingen av övriga delar inom Eldsundsviken ser vi nu fram emot att ha en ny part att samverka med inom området.”, säger Leif Rytter, VD Vasallen AB.

”Campus Strängnäs är en mycket fin fastighet med ett bra läge i en expansiv och spännande region. Vi ser fram emot en långsiktig relation till hyresgästen och att fortsätta utveckla området tillsammans med Vasallen och kommunen. Sedan tidigare äger vi Gotlands regionhus, som även det ursprungligen utvecklades av Vasallen, och har goda erfarenheter från denna typ av fastigheter. Genom förvärvet av denna fastighet adderar vi segmentet utbildning till befintlig portfölj av rättsfastigheter och offentlig förvaltning”, säger Ossie Everum, VD Vacse AB.

Även nuvarande hyresgästen Strängnäs kommun är nöjda med affären:
”Vi är glada att ha fått en professionell, stark och långsiktig investerare till kommunen som kan medverka till en fortsatt positiv utveckling av såväl området som kommunen i stort.”, säger Jens Persson, kommunchef i Strängnäs kommun.

NAI Svefa har varit rådgivare åt Vasallen i samband med försäljningen.

För ytterligare information kontakta:
Ossie Everum, VD Vacse AB, Tel: 0705-90 88 50
Leif Rytter, VD Vasallen AB, Tel: 019-764 86 20

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,2 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.

Om Vasallen
Vasallen är en statligt ägt fastighetsutvecklingsbolag som driver projekt från köp till försäljning. Bolaget arbetar i dagsläget med utvecklingsprojekt i Luleå, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs och Vaxholm.
Beståndet omfattar 4 före detta försvarsfastigheter om totalt 240 hektar. Den exploateringsbara marken ger möjligheter till byggrätter om ca 600 000 BTA bostäder och lokaler. Utöver detta äger Vasallen tillsammans med Lantmännen fastigheter AB en fastighet i Luleå där nybyggnation av en kontorsfastighet om ca 17 000 kvadratmeter BTA pågår.