Vacse förstärker ledningsgruppen

Vacse förstärker ledningsgruppen

Vacse AB (publ) stärker sin organisation och skapar en effektiv ledningsgrupp. Christian Haglund har anställts som Finanschef/CFO och Henrik Lindekrantz har anställts som Chefjurist. Vidare har Ossie Everum lämnat alla andra operativa uppdrag för att fokusera på sin roll som Vacses VD.

Christian Haglund har anställts som Finanschef/CFO per den 1 april 2014. Han kommer närmast från Atlas Copco där han haft flera olika roller inom finans och senast varit ansvarig för koncernens kapitalförvaltning. Christian är född 1979 och har en ekonomexamen från Lunds universitet.

Henrik Lindekrantz har anställts som Chefsjurist med tillträde 1 september 2014. Han har tidigare varit bolagsjurist på Atlas Copco och där arbetat med företagsförvärv och internationella affärer. Innan dess har han varit verksam som advokat på Mannheimer Swartling i Stockholm. Henrik är född 1970 och har en juristexamen från Lunds universitet.

Ossie Everum som varit Vacses VD på deltid sedan maj 2013, lämnade den 1 juli VD-posten för Ericssons Pensionsstiftelse och kommer nu att ägna sin tid helt åt Vacse. Ossie som är född 1950, har tidigare arbetat i ledande befattningar på Skanska, Scania och Ericsson inom bland annat projektfinansiering och stiftelseförvaltning.

Eddie Dahlberg, Styrelseordförande för Vacse kommenterar:
– Ossie, Christian och Henrik har haft nyckelroller i uppbyggnaden av Vacse. Det är därför mycket tillfredsställande att vi nu kan knyta dem närmare Vacse och därmed säkerställa bolagets fortsatta utveckling.

 

För ytterligare information kontakta:
Ossie Everum                      ossie.everum@vacse.se                      Tel. 0705-90 88 50
Christian Haglund             christian.haglund@vacse.se             Tel: 0733-80 81 23
Henrik Lindekrantz          henrik.lindekrantz@vacse.se           Tel: 0732-08 81 02

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,2 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.