Vacse AB (publ) emitterar obligationslån

Vacse AB (publ) emitterar obligationslån

Vacse AB (publ) emitterar icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 400 mkr med en löptid om fem år. Lånet emitteras i två delar, varav 250 mkr med en fast ränta om 2,785% samt 1 150 mkr med en rörlig ränta om STIBOR+130 räntepunkter. Lånen har slutligt förfall i juni 2019.

Emissionslikviden kommer att användas till refinansiering av korta brygglån samt förvärv. Vacse kommer ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

Nordea Bank AB (publ) & Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) var arrangörer av emissionen.

 

För ytterligare information kontakta:
Christian Haglund, Finanschef, telefon 0733-80 81 23
Ossie Everum, VD, telefon 0705-90 88 50

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår i maj 2014 till ca 3,8 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.