Vacse förvärvar två polishus

Vacse förvärvar två polishus

Vacse AB (publ), ett fastighetsbolag som ägs av pensionsstiftelser knutna till sju svenska storföretag, utökar inom segmentet rättsfastigheter och förvärvar polishusen i Flemingsberg och Visby.

Vacse har träffat avtal med Allensford Holding AB och Abirra AB om förvärv av fastigheterna Rotorn 1 i Huddinge samt Tjädern 9 i Visby. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i de förvärvade fastigheterna uppgår till 21 400 kvm. Tillträde är planerat till den 30 september.

”Vi har fört samtal om Allensfords fastigheter sedan drygt två år tillbaka och är mycket glada över att ha nått ett avtal som bägge parter känner sig nöjda med”, säger Ossie Everum, VD Vacse. ”Med vårt långsiktiga ägarperspektiv hoppas vi att kunna fortsätta utveckla dessa fastigheter tillsammans med hyresgästerna”.

Rotorn 1 hyrs tillfullo av Polismyndigheten i Stockholms län som disponerar en yta om 13 150 kvm. Byggnaden uppfördes 1995 och har renoverats och anpassats löpande. Fastigheten ligger strategiskt vid Flemingsbergs station och utgör en del av ett rättscentrum med Södertörns tingsrätt, Södertörns och Söderorts åklagarkammare samt Flemingsbergshäktet.

Fastigheten Tjädern 9 är centralt belägen strax utanför Visbys ringmur och hyrs ut till Polismyndigheten Gotland, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Försvarsmakten. Fastigheten består av två byggnader varav den ena uppfördes 2007 och den andra totalrenoverades 2003. Sammanlagd uthyrningsbar yta uppgår till 8 250 kvm.

Vacse äger sedan tidigare polishus i Södertälje, Kalmar, Västervik samt polisledningscentralen Toftanäs i Malmö.

Parterna har valt att inte offentligöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:
Ossie Everum, VD Vacse       ossie.everum@vacse.se              Tel. 0705-90 88 50
Svante Wadman, Allensford    svante.wadman@gmail.com        Tel. 0706-69 62 66

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,2 miljarder kr per 30 juni 2014. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.