Delårsrapport januari – juni 2014

Delårsrapport januari – juni 2014

I utdrag:

– Hyresintäkterna uppgick till 114,2 mkr (87,5)
– Driftsöverskottet ökade med 30 procent till 101,0 mkr (77,4)
– Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 95,3 mkr (75,2)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet med -59,1 mkr (59,2)
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 57,6 mkr (57,5)
– Två förvärv till ett fastighetsvärde om 838,5 mkr med en yta av 47 061 kvm
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 191 mkr (2 789) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 15,6 år (18,9)
– Bolaget genomförde en obligationsemission om totalt 1 400 mkr i syfte att refinansiera kortfristig skuld och finansiera förvärv

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2014

För ytterligare information kontakta info@vacse.se.

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår i augusti 2014 till ca 4,2 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.