Vacse förstärker portföljen med ny fastighet i Jönköping

Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd av samhällsfastigheter genom förvärv av Skanskas projekt i Jönköping, med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Fastigheten tillträds i början av 2021 och kommer vara belägen i den nya stadsdelen Skeppsbron vid Södra Munkjön i Jönköping.

Södra Munksjön kommer att bli Jönköpings nya knutpunkt och en förlängning av den befintliga stadskärnan. Ett av de första projekten i denna nya stadsdel, Skeppsbron, blir Jordbruksverket och Skogsstyrelsen nya aktivitetsbaserade kontorsbyggnad som kommer omfatta cirka 16 000 kvm med plats för ca 900 arbetsplatser.

Byggnaden har en tydlig miljöprofil och målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden enligt Breeam nivå Excellent vilket ställer höga krav på bland annat eneriganvädning, inomhusklimat, markanvändning och påverkan på närmiljön.

Förvärvet är villkorat av att bygglovet vinner laga kraft.

”Vi är mycket glada över att få möjligheten att lära känna två nya myndigheter och att arbeta tillsammans med Skanska i detta mycket spännande samhällsbyggnadsprojekt. Förvärvet är helt i linje med vår förvärvsstrategi och det är extra glädjande att etablera sig i en för Vacse ny, expansiv stad” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se