Vacse etablerar grönt ramverk

Vacse har ett MTN-program som möjliggör emission av Gröna obligationer. I maj 2018 har ett grönt ramverk etablerats och planen är att emittera bolagets första gröna obligationer.

Läs mer här: Det gröna ramverket