Vacse tillträder MSB:s nya kontor i Karlstad

Idag tillträdde Vacse MSB:s nya kontorshus i Karlstad som omfattar fem våningar om cirka 8 500 kvm, garage och rekreationsytor mot vattnet. Fastigheten som hyrs ut till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är belägen invid Tullholmsviken i Karlstad, cirka tio minuters gångväg söder om Karlstads centrum. Kontoret är utvecklat och planerat med fokus på myndighetens medarbetare och skall certifieras enligt LEED Gold.

”Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter. Att vi nu får möjligheten att etablera oss på en ny expansiv ort tillsammans med en för oss ny myndighet känns mycket stimulerande” säger Vacses Vd Fredrik Linderborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79