Delårsrapport januari – september 2015

Delårsrapport januari – september 2015

I utdrag:

– Hyresintäkterna ökade med 33 procent till 251,7 mkr (188,6). Kvartalets hyresintäkter ökade med 14 procent till 84,9 mkr (74,4)
– Driftsöverskottet ökade med 32 procent till 220,7 mkr (167,3). För kvartalet ökade driftsöverskottet med 15 procent till 76,2 mkr (66,3)
– Förvaltningsresultatet ökade med 40 procent till 163,6 mkr (117,0) för perioden, och med 18 procent till 58,2 mkr (49,3) för kvartalet
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 11,6 mkr (-83,4)
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 85,1 mkr (63,0). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 16,9 mkr (5,3)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 849 mkr (4 749) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 12,2 år (13,4)
– Bolaget har stärkt organisationen och antalet anställda ökade till 8 personer (3) vid periodens utgång

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Delårsrapport januari – september 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Ossie Everum, telefon 0705-90 88 50 eller
Finanschef Christian Haglund, telefon 0733-80 81 23

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,8 miljarder kr per 30 september 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se