Delårsrapport januari – mars 2014

Delårsrapport januari – mars 2014

I utdrag:

– Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden.
– Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och förvaltningsresultatet till 33,2 mkr.
– Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 3 353 mkr vid periodens utgång.
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 69,3 mkr.
– Avtal om förvärv av fastigheten Visborg 1:15 i Visby för cirka 400 mkr, omfattar cirka 17 900 kvm och hyrs av Region Gotland. Tillträde skedde efter periodens utgång.
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent, och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 17,3 år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2014

För ytterligare information kontakta info@vacse.se.

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår i maj 2014 till ca 3,8 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.