Ny VD i Vacse

Fredrik Linderborg har utsetts till ny VD i Vacse AB (publ). Han kommer närmast från Danske Bank där han är VD på Danske Renting AB och har även tjänsten som Deputy Head of Large Real Estate. Fredrik tillträder tjänsten som VD i Vacse senast den 1 augusti 2016.

– Vi är mycket nöjda med att kunna knyta till oss Fredrik Linderborg säger Daniel Jönsson, styrelseordförande i Vacse. Vi ser framför oss att Fredrik kommer att fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla Vacses fastighetsportfölj.

Såsom tidigare meddelats kommer nuvarande VD, Ossie Everum att fortsätta vara verksam i bolaget på konsultbasis under en övergångsperiod samt i vissa pågående utvecklings- och förvärvsprojekt.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Jönsson, ordförande Vacse, dj@realadvokatbyra.se eller telefon 0725-50 67 41

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till 5,0 miljarder kr per 31 december 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se