Ledningsförändring i Vacse

Ossie Everum har beslutat sig för att lämna sin befattning som VD i Vacse AB (publ) för att gå över till annan verksamhet. Ossie har varit involverad i utvecklingen av Vacse sedan dess etablering 2009.

”Ossie har lett Vacse under en mycket händelserik period. Vi tackar Ossie för hans engagemang sedan bolaget startades och önskar honom all framgång med hans kommande planer” säger Daniel Jönsson, styrelseordförande i Vacse.

Processen för att utse en ny VD pågår.

Ossie kommer att fortsätta vara verksam i bolaget på konsultbasis under en övergångsperiod samt i vissa pågående projekt.

Ledningsförändringen påverkar inte Vacses inriktning.

 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Jönsson, ordförande Vacse     dj@realadvokatbyra.se         Tel. 0725-50 67 41

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till 5,0 miljarder kr per 31 december 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se