Delårsrapport januari – mars 2015

Delårsrapport januari – mars 2015

I utdrag:

– Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4)
– Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3)
– Förvaltningsresultatet ökade med 66 procent till 55,2 mkr (33,2)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -27,8 mkr (-30,5)
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,3 mkr (69,3)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 763 mkr (3 353) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 13,0 år (17,2)

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Ossie Everum, telefon 0705-90 88 50 eller
Finanschef Christian Haglund, telefon 0733-80 81 23

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,8 miljarder kr per 31 mars 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se