Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014

Det har varit ett spännande år där flera viktiga steg har tagits för att utveckla bolaget ytterligare. I utdrag:

– Hyresintäkterna ökade med 44 procent till 268,3 mkr (186,6)
– Förvaltningsresultatet ökade med 45 procent till 168,3 mkr (115,8)
– Årets resultat efter skatt uppgick till 60,7 mkr (98,9)
– Fyra förvärv till ett fastighetsvärde om 1 401 mkr (1 202) med en yta av 68 500 kvm (39 900)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 763 mkr (3 247) vid årets utgång
– Två externa finansieringar varav en obligationsemission om totalt 1 400 mkr samt en revolverande lånefacilitet om totalt 500 mkr

Om detta och mycket annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Årsredovisning 2014

För ytterligare information kontakta info@vacse.se.

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,8 miljarder kr per 31 december 2014. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se