Vacse förvärvar Statens Biblioteksdepå

Vacse förvärvar Statens Biblioteksdepå

Vacse har förvärvat fastigheten Rölunda 1:6 i Bålsta från Stendörren Fastigheter AB. Fastigheten inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Här förvaras bland annat dagstidningar från och med 1851.

”Vi är väldigt nöjda med att ha fått möjlighet att förvärva ett objekt som passar mycket bra in i Vacses portfölj av fastigheter med stabila och långsiktiga hyresgäster.”, säger Ossie Everum, VD Vacse. ”Vår avsikt är att äga och att  fortsätta utveckla fastigheten, tillsammans med hyresgästen, under en lång tid”.

Hela fastigheten hyrs av Kungliga Biblioteket som disponerar en yta om ca 11 700 kvm. Byggnaderna på fastigheten är uppförda under 50-, 60- och 70-talet och har renoverats och anpassats löpande.

Pangea Property Partners har varit rådgivare i affären.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Ossie Everum, telefon 0705-90 88 50

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,8 miljarder kr per 31 mars 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se