Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013

Det har varit ett spännande år där flera viktiga steg har tagits för att utveckla bolaget ytterligare. I utdrag:

– Fem förvärv gjordes till ett värde av över 1,2 mdr kr med bland andra Hovrätten i Malmö och det nya polishuset i Södertälje.
– Fastighetsbeståndets marknadsvärde ökade till 3 246 mkr vid årsskiftet (2 025).
– Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 37 procent till 164 mkr (120).
– Övergång till  koncernredovisning enligt IFRS.

Om detta och mycket annat kan läsas vidare här:
Vacse AB (publ) Årsredovisning 2013

För ytterligare information kontakta info@vacse.se.

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår i april 2014 till ca 3,6 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstifterlser knutna till svenska storföretag.