Okategoriserade

Vacse fortsätter att fylla på med hyresgäster i Färgskrapan

Vacse har tecknat två nya hyresavtal avseende ca 3 000 kvm kontorsyta i fastigheten Färgskrapan. I början av 2021 flyttar Sollentuna Habiliteringscenter samt Nomor AB in i sina nya lokaler.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 13:e maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Läs mer

Årsredovisning Vacse AB (publ) 2019

Vacse AB (publ) årsredovisning 2019

Läs mer

Vacse välkomnar Maria Mailosson

Vacse välkomnar Maria Mailosson som kommer vara administrativt stöd till projekt- och förvaltningsavdelningen inför tillträdet av Färgskrapan i Sollentuna. Maria har avslutade studier från gymnasiet och kommer från Tekniksprånget som praktikant. Marias målsättning med sin praktikplats är att till hösten utbilda sig till civilingenjör.

Läs mer

Vacse välkomnar Pierre Gylbert

Vacse välkomnar Pierre Gylbert som förstärker förvaltaravdelningen.

Läs mer

Vacse miljöcertifierar Mimer 3 och Kullen 1

Vacse har miljöcertifierat fastigheterna Polishuset Mimer 3 i Västervik samt Domstolsbyggnad Kullen 1 i Falun enligt BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) in-Use nivå Very Good. Vacse har nu miljöcertifierat 85% av sitt fastighetsbestånd.

Läs mer

Vacse är nominerade till 2020 års BREEAM Awards

Vacse har i veckan mottagit nyheten att fastigheten Malmö Flundran 2, med Domstolsverket som hyresgäst, är nominerat i kategorin ”Public Sector Project -In Use”. Vacse har ägt fastigheten sedan 2013 och den är miljöcertifierad enligt BREEAM-In-Use nivå Very Good. Byggnaden för Hovrätten i Malmö färdigställdes 2008 och här sitter Hovrätten, Hyresnämnden samt Regeringskansliet. Vinnarna tillkännages den 2 mars i London på Hilton Bankside.

Läs mer

Nordic Credit Rating höjer utsikterna för kreditbetyget på Vacse AB (publ) till positiva medan det långsiktiga betyget lämnas oförändrat på nivån ‘BBB+’

Utsikterna för kreditbetyget på Vacse AB (publ) höjs till positiva medan det långsiktiga betyget lämnas oförändrat på nivån 'BBB+'. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering.

Läs mer