Årsredovisning 2015

Det har varit ett spännande år där flera viktiga steg har tagits för att utveckla bolaget ytterligare. I utdrag:

– Hyresintäkterna ökade med 25 procent till 336,1 mkr (268,3) och förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 214,1 mkr (168,3).
– Driftsöverskottet ökade med 24 procent till 292,8 mkr (236,5), och årets resultat efter skatt uppgick till 255,9 mkr (60,7).Fastighetsbeståndets verkliga värde steg med 5 procent och uppgick till 5 021 mkr (4 764) vid årets utgång.
– Statens Biblioteksdepå i Håbo förvärvades under våren med en yta om 11 700 kvm. Totalt uppgår fastighetsinnehavet till 13 fastigheter vid årets slut.
– Värdeförändringar på derivat påverkade resultat före skatt med 32,7 mkr (-120,1).
– Uthyrningsgraden vid årets slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 12,0 år (13,2).Organisationen har stärkts och antalet anställda uppgick till 10 (5) personer vid utgången av året.
– Vacse har påbörjat projektering på flera platser i Sverige. Längst framskridet är projekteringen av en fastighet för Domstolsverket i Sollentuna centrum.

Om detta och mycket annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Årsredovisning 2015

För ytterligare information kontakta info@vacse.se.

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till 5,0 miljarder kr per 31 december 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se