Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse blir ny aktieägare i Vacse

Atlas Copco Gruppens Gemensamma Pensionsstiftelse (”Atlas Copco Pension”) har idag den 20 december 2022 ingått avtal med Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse (”VPPS”) om att förvärva Atlas Copco Pensions samtliga aktier i Vacse AB (publ) (”Vacse”).

Tillträde förväntas ske under december 2022 och kommer att leda till att VPPS kommer bli ägare av 10.7% av aktierna i Vacse samt ta över det kapitalåtaganden som Atlas Copco Pension har mot Vacse.

– Som långsiktig ägare av samhällsfastigheter ser vi fram emot att välkomna en ny aktieägare till Vacse som delar vår vision och som kommer vara en engagerad part i vår framtida resa, säger Fredrik Linderborg, VD

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, Vd, 070-579 79 79 

Denna information är sådan information som Vacse AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2022 kl 16:12