Vacse förvärvar Göta hovrätt i Jönköping

Vacse har ingått avtal om förvärv av fastigheten Götaland 9 i Jönköping av Castellum AB. Serneke som totalentreprenör kommer färdigställa fastigheten under våren 2023 och omfatta 9 200 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd på ett 15-årigt hyresavtal med Domstolsverket och planerad inflytt sker under våren 2023. Köpeskillingen uppgår till cirka 510 MSEK.

Byggnaden kommer inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping och utformas med högt ställda miljöambitioner. För att uppfylla certifiering enligt Miljöbyggnad Guld kommer bland annat en solcellsanläggning anläggas på taket. Särskild vikt har även lagts vid dagsljustillgång i lokalerna samt byggnadens gestaltning i relation till den omkringliggande stadsmiljön i centrala Jönköping vid Munksjön. Tillträde sker efter färdigställt byggnation.

”En fastighet som uppfyller samtliga kriterier för Vacse, hög miljöcertifiering, mycket bra hyresgäst, långt hyresavtal, modern byggnad samt gott läge i en bra stad där vi är etablerade sedan tidigare” säger Fredrik Linderborg, Vd, Vacse

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0)70- 579 79 79