Vacses konverterar ägarlån till eget kapital

Vacses ägare har löst de efterställda ägarlånen genom att öka eget kapital via ovillkorade aktieägartillskott med samma belopp per den 1 december 2018.

En del av Vacses finansiering har skett via efterställda lån från bolagets ägare med ett totalt belopp om 1 454 mkr. Ägarna har per den 1 december 2018 ersatt lånen med eget kapital genom ovillkorade aktieägartillskott motsvarande lånebeloppen.

”Konverteringen av efterställda lån till eget kapital förstärker och tydliggör Vacses kapitalbas vilket ytterligare förstärker bilden av Vacse som en solid och långsiktigt finansiellt stark aktör” säger Fredrik Linderborg, vd för Vacse.

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 11.00(CET).

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, Verkställande direktör, +46(0)70 579 79 79