Vacse välkomnar Hanna Svahn och Carolina Löfgren 

Vacse välkomnar Hanna Svahn och Carolina Löfgren som kommer att ha sina praktikplatser hos oss på Vacse under våren 2022.

Hanna Svahn studerar till diplomerad fastighetsförvaltare på Folkuniversitet i Jönköping och är nu inne på sin fjärde termin av totalt fem. Hannas målsättning med praktiken är att få se hur ett fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter fungerar på nära håll, se så mycket som möjligt av det dagliga arbetet som förvaltare samt knyta an teorin från utbildningen till verkligheten.

Läs mer om Hanns utbildning här

Carolina Löfgren kommer att vara administrativt stöd till projekt- och förvaltningsavdelningen. Carolina kommer inledningsvis jobba med samanställning av klimatbokslutet. Carolina har avslutat sina gymnasiestudier och kommer från Tekniksprånget. Hennes målsättning med praktikperioden är att lära sig mer om branschen samt få en grund till framtida utbildningsval.

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar.” Läs mer om Tekniksprångets praktik här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fastighetschef Sara Jägermo, telefon: 072-570 11 30

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 8,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se