Vacse tillträder Björkö, Öckerö kommuns nya grundskola

15 december 2020 tillträder Vacse den nya grundskolan på Björkö. Skolan uppfördes av NCC och omfattar cirka 3500 kvm. Hyresavtalet är tecknat på 25 år med Öckerö kommun och fastigheten kommer miljöcertifieras, enligt Miljöbyggnad Silver.  Skolan är i två plan med plats för cirka 300 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex.

I detta projekt har stort fokus lagts på att skapa en hållbar skolbyggnad med arkitektur som harmoniserar med dess omgivning. Förutom de ställda krav utifrån byggnadens miljöcertifiering finns en yta om ca 200kvm med solceller på byggnadens tak. Därtill har även smarta lösningar såsom närvarostyrd ventilation, belysning samt sensorstyrda blandare byggts in.

”Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacses fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och specifikt skolfastigheter. Projektet har genomfört via ett nära och gott samarbete med NCC. Ett samarbete som förhoppningsvis ger oss fler affärer i framtiden” säger Vacses Vd Fredrik Lindeborg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, +46(0)70 579 79 79