För tredje året i rad är Vacse nominerad till BREEAM Awards  

Vacse har mottagit nyheten att vår nordligaste fastighet, Kullen 1 i Falun, med Domstolsverket som hyresgäst är nominerad i kategorin ”Public Sector Project -In Use”. Vacse har ägt fastigheten sedan 2013 och den är miljöcertifierad enligt BREEAM-In-Use nivå Very Good. Vinnarna kommer tillkännages i början av v.12 2021.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. Certifieringen är ett bra verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning och tydlig målstyrning.

”Vi är mycket stolta över att åter igen ha blivit nominerade och ser det som ett resultat av det miljöstrategiska arbetet som inleddes under 2018. BREEAM In-Use passar oss bra i vårt arbete med långsiktig förvaltning då systemet tar ett helhetsgrepp om fastigheten och dess närområde. Utöver det har fastigheter inverkan på bland annat trafiksystem, avfall, vattenanvändning och lokala ekosystem. Beslutet att miljöcertifiera den befintliga portföljen innebär därmed, förutom att vi intygar attraktiva arbets- och mötesplatser, att vi får ett strukturerat verktyg som leder till ständiga förbättringar för miljön, hyresgästerna och oss själva” säger vd Fredrik Linderborg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79