Vacse medlem i United Nations Global Compact

Vacse är nu medlem i United Nations Global Compact. Som medlem ingår man i ett snabbt växande internationellt nätverk av företag i skilda branscher som har det gemensamt att man verkar för transparens och hållbarhet.

Läs gärna mer om United Nations Global Compact på:

www.unglobalcompact.org

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder kronor. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se