Rundvisning av Tierps nya räddningsstation

Den 7 mars bjöd Skanska in för visning och rundvandring av den nya brand- och räddningsstationen i Tierp som Vacse tillträder i början av 2019.

Inbjudna var representanter från både region Uppsala, Uppsala brandförsvar, Tierps kommun och Vacse. Fokus för dagen var att visa upp den pågående byggnationen för den personal inom brandförsvar och ambulans som kommer att arbeta i lokalerna.

Tierps nya station kommer att vara beläget i närheten av E-4 rondellen och beräknas vara klar i mars 2019. Målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver, men redan under produktionsstadiet tas ett grepp om miljöfrågan där bygget följer Skanskas arbetsmodell, Grön arbetsplats. Ett arbetssätt som innebär uppföljning kring energianvändning, materialanvändning och krav kring utsläpp av arbetsfordon m.m.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder kronor. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se