Vacse köper Gotlands regionhus

Vacse köper Gotlands regionhus

Vacse köper fastigheten Visborg 1:15 innehållandes Region Gotlands samlade administration, centrala funktioner, landsting och förvaltning. Säljare är Kungsleden AB (publ) och tillträdet sker i april 2014.

Fastigheten ligger på området Visborg i södra Visby med en total uthyrbar area om drygt 17 900 kvadratmeter som hyrs i sin helhet av Region Gotland. Den består av fyra byggnader som uppfördes för Försvarsmakten 1905 och renoverades till nybyggnadsstandard samt utökades 2009-2010.

– Vi glädjer oss mycket över att förvärva Gotlands regionhus och ser fram emot en långsiktig relation till hyresgästen. Köpet kompletterar Vacses redan starka portfölj genom att addera kommun- och landstingsförvaltning till rättsfastighetsdelen, säger Ossie Everum, VD.

Pangea Property Partners har varit Vacses rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information kontakta:

Ossie Everum, VD, Vacse AB         ossie.everum@vacse.se
Christian Haglund, Vacse AB          christian.haglund@vacse.se
Henrik Lindekrantz, Vacse AB        henrik.lindekrantz@vacse.se

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 3,6 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.