Vacse har miljöcertifierat säkerhetshäktet i Sollentuna

I Sverige står byggnadssektorn för över 30% av den totala energianvändningen och därmed för en stor del av klimatpåverkan och användandet av naturresurser. Byggnader har även påverkan på miljö, hälsa och produktiviteten hos de människor som vistas där. Ett av Vacses långsiktiga mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Därmed påbörjades och avslutades arbetet under 2018 med att certifiera bolagets största byggnad, säkerhetshäktet i Sollentuna.

BREEAM In-Use är ett system som hjälper fastighetsägarna att minska sina energiförbrukning och förbättra miljöprestandan i befintliga byggnader. Vacses bestånd kommer att certifieras enligt två kategorier. Första delen behandlar byggnadens prestanda baserat på dess form, konstruktion och egenskaper. Del två berör förvaltningen av byggnaden, den behandlar resursanvändning såsom energiförbrukning, vattenförbrukning samt uppföljning med hyresgästen och kontroll. Den berör även förvaltningens policy, förfaranden och olika metoder relaterade till driften av byggnaden.

BREEAM In-Use utfärdar betyg på en skala från ”Acceptable” till ”Outstanding”. Med målsättningen att nå ”Very Good” på samtliga fastigheter sätter Vacse en tydlig ribba för hur viktigt bolaget tycker att frågor såsom gott inomhusklimat och hållbarhet är. Certifieringssystemet premierar hälsa och genom att skapa hälsosamma miljöer, så skapar vi attraktiva lokaler för våra hyresgäster.

Erhållet betyg

Asset Performance: Excellent, 70.0%
Building Management: Very Good, 65.5%

Certifikat Häktet